ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

ขี้โรคแห่งเอเชีย

วลีคำว่า "ขี้โรคแห่งเอเชีย" หรือ "คนป่วยแห่งเอเชีย" เป็นคำใช้เรียกประเทศจีนอย่างดูถูกดูแคลนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อประเทศจีนได้ตกอยู่ในสภาพอ่อนแอถูกรุกรานและถูกขูดรีดเอาเปรียบจากเหล่าประเทศมหาอำนาจชาติตะวันต ...

                                               

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ เยรูซาเลม

สถานเอกอัครราชทูตนี้เปิดทำการ ณ ที่ตั้งในเยรูซาเลมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อันเป็นวันครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งรัฐอิสราเอลสมัยใหม่ โดยเป็นการย้ายที่ตั้งจากเทลอาวีฟมายังที่ตั้งสถานกงสุลเดิม ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีโดนัลด์ ทรัมป์ ความเคลื่อนไ ...

                                               

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซี และมีแม่น้ำหฺวางผู่ไหลผ่านกลางเมือง มีประชากรในปี ค.ศ. 2019 จำนวน 24.28 ล้านคน ทำให้เป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน และเป็นนคร ...

                                               

สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นฝ่ายบริหารและหนึ่งในเสาหลักในระบบสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาระหารือต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานของสหประชาชาติ โดยมีเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่เป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิก ...

                                               

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมการในอดีตของสหประชาชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2549 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการฯ ถูกแทนที่โดย คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

                                               

ทบวงปฏิบัติการสันติภาพแห่งสหประชาชาติ

ทบวงปฏิบัติการสันติภาพ หรือย่อว่า DPO เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ รับผิดชอบด้านการวางแผน ตระเตรียม บริหารและกำกับปฏิบัติการักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ทบวงนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1992 เมื่อนายบุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี ขึ้นดำร ...

                                               

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอนุสัญญาวาง" กรอบการทำงาน” ที่จำเป็นต้องมีวิธีการทางกฎหมายในการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายแบบไม่ผูกมัด เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเท่า ...

                                               

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาลอนดอน หรือ LC 72 หรือย่อว่า ทิ้งขยะกลางทะเล คือสนธิสัญญาเพื่อการควบคุมมลพิษทางทะเลที่เกิดจากการทิ้งของเสียหรือขยะ โดยการสนับสนุนข้อตก ...

                                               

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่สาม ซึ่งกินเวลาระหว่างปี 2516 ถึง 2525 กฎหมายทะเลนิยามสิทธิและความรับผิดชอบของชาติในเรื่องการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรข ...

                                               

ความตกลงเชงเกน

ความตกลงเชงเกน เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4.000.000 คนใน 24 ...

                                               

ซอกิแอตาสเอ็วโรไปอา

ซอกิแอตาสเอ็วโรไปอา เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนกับสหภาพยุโรปตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่เสนอขึ้นในปี ค.ศ. 2004 บริษัทที่จดทะเบียนในระบบนี้จะสามารถย้ายหรือควบรวมกิจการกับบริษัทในประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปได้โดยง่าย ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 มีบริษัทจดทะเ ...

                                               

เพลงสรรเสริญยุโรป

"เพลงสรรเสริญยุโรป" เป็นบทเพลงแทนทวีปยุโรปและรวมถึงสหภาพยุโรป สภายุโรปเลือกใช้บทเพลงนี้เป็นเพลงสรรเสริญตั้งแต่ ค.ศ. 1972 ฟรีดริช ชิลเลอร์ ได้ประพันธ์บทกวีที่เรียกว่า โอเดออันดีฟร็อยเดอ ใน ค.ศ. 1785 เพื่อเฉลิมฉลอง "ความเป็นพี่น้องของมนุษยชาติ" และ ...

                                               

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการคุ้มครองพลเมืองยุโรปและปฏิบัติการการช่วยเหลือมนุษยธรรม

สำนักงานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือที่คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ และรัฐบาลของ 27 ประเทศ ...

                                               

กองกำลังป้องกันแอฟริกาใต้

ลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์แอฟริกาใต้ กองกำลังป้องกันสหภาพ แอฟริกาใต้ ตำรวจแอฟริกาใต้ ประวัติศาสตร์การทหารของแอฟริกาใต้ กองกำลังป้องกันดินแดนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ SWATF

                                               

ลูโซโฟนีเกมส์

ลูโซโฟนีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาหลัก ซึ่งจัดขึ้นทุก 3 ปี

                                               

การขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกระบวนการซึ่งขยายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการรับรัฐสมาชิกใหม่เข้ามา กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมาชิกก่อตั้งห้าประเทศ ที่ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ใน พ.ศ. 2510 นับต ...

                                               

การประชุมสุดยอดอาเซียน

การประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมค ...

                                               

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 16 ประเทศ โดยมีกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์กลาง

                                               

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ในฐานะส่วนหนึ่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนในการเผยแพร่และคุ้มครองในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และเป็นความร่วมม ...

                                               

ดิอาเซียนเวย์

ดิอาเซียนเวย์ เป็นบทเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเป็นทางการ ประพันธ์ทำนองโดย กิตติคุณ สดประเสริฐ และสำเภา ไตรอุดม คำร้องโดย พยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย เพลงนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออ ...

                                               

ตราสัญลักษณ์สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตราสัญลักษณ์อาเซียน กำหนดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ส่วนคำแนะนำอย่างเป็นทางการในการใช้ตราสัญลักษณ์ กำหนดเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 มีสัญลักษณ์ เป๊นรวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกันอยู่ในวงกลมสีแดง ล้อมด้วยสีขาวและสีน้ำเงินตามลำดับ โดยมีความหมายดังนี้ สี ...

                                               

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ เป็นองค์กรย่อยของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย สำหรับจัดการแข่งขันฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเอฟเอฟก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยมี 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเป็นสมาชิกก่อตั้ง และในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดการแข่งข ...

                                               

การประชุมสุดยอดกลุ่ม 7 ครั้งที่ 44

การประชุมสุดยอดกลุ่ม 7 ครั้งที่ 44 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ลามาลแบ รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา การประชุดสุดยอดในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ที่ประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอด ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ...

                                               

คริส ค็อกซ์ (เฟซบุ๊ก)

คริสโตเฟอร์ ค็อกซ์ เป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเฟซบุ๊ก ค็อกซ์ได้รับปริญญาตรีสาขาระบบสัญญลักษณ์ เน้นศึกษาเรื่องปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 เขาเข้าร่วมกับเฟซบุ๊กในปี ค.ศ. 2005 ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ และท ...

                                               

เคมบริดจ์แอนะลิติกา

เคมบริดจ์แอนะลิติกา เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเมืองบริติชซึ่งใช้การทำเหมืองข้อมูล การเป็นนายหน้าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการสื่อสารยุทธศาสตร์สำหรับกระบวนการเลือกตั้ง บริษัทฯ ก่อตั้งเป็นสาขาหนึ่งของเอสซีแอลกรุ๊ป ครอบครัวของรอเบิร์ต เมอร์เซอร ...

                                               

ดิ แอคซิเดนทัล บิลเลียนแนร์

ดิ แอคซิเดนทัล บิลเลียนแนร์ เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 หนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ เฟซบุ๊ก ที่เริ่มจากเว็บไซต์เฟซแมชในมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ไปจนถึงการที่ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กถูกพี่น้องต ...

                                               

ดิเอม (สกุลเงินดิจิทัล)

ดิเอม เป็นระบบการชำระเงินบนบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเสนอโดยเฟซบุ๊ก บริษัทโซเชียลมีเดียของอเมริกา แผนดังกล่าวยังรวมถึงสกุลเงินส่วนตัวที่ใช้เป็นคริปโทเคอร์เรนซี สกุลเงินและเครือข่ายยังไม่มีและมีเพียงรหัสทดลองพื้นฐานเท่านั้นที่ได้รับการเผยแพร่ เด ...

                                               

รายชื่อหน้าเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามมากที่สุด

รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นรายชื่อหน้าที่มีผู้ติดตามสูงสุด 30 รายการของบริการเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือ "เฟซบุ๊ก" มีผู้ติดตามกว่า 213 ล้านผู้ติดตาม หน้าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดอันดับสองคือ "ซัมซุง" ...

                                               

สตอร์มแอเรีย 51 เดย์แคนต์สต็อปออลออฟอัส

สตอร์มแอเรีย 51 เดย์แคนต์สต็อปออลออฟอัส เป็นงานกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก ประกาศจัดขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2019 ที่แอเรีย 51 ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมเนวาดาของกองทัพอากาศสหรัฐ งานกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อจู่โจมและค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก งานกิจกรรมสร้างโดย ...

                                               

ไร้สาระนุกรม

ไร้สาระนุกรม หรือ อันไซโคลพีเดีย เป็นเว็บไซต์ที่เลียนแบบสารานุกรมที่ทุกคนสามารถแก้ไขได้ โดยเก็บรวบรวมเรื่องขำขันล้อเลียนสารานุกรมวิกิพีเดีย ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดย โจนาธาน หวง ไร้สาระนุกรมเก็บข้อมูลไว้สองที่คือที่ วิเกีย ที่เป็นโฮสต ...

                                               

วิกิซอร์ซ

วิกิซอร์ซ เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย และเป็นโครงการพี่น้องกับ วิกิพีเดีย และเปิดเสรี เป็นห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ที่รวบรวมเอกสารต้นทาง ในทุกๆ ภาษา ที่เป็นสาธารณสมบัติ หรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี

                                               

วิกิตำรา

วิกิตำรา เป็นโครงการหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย โดยมีเป้าหมายรวบรวมคู่มือ หนังสือตำรา คู่มือ วิธีทำ และตำราอาหารจากทั่วมุมโลก โดยภาษาในวิกิตำราไทยทั้งหมดจะเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อความบางส่วนดัดแปลง หรือแปลความมาจากวิกิตำราในภาษาอื่น วิกิตำราใช้ ...

                                               

วิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรม เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดีย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "วิกชันนารี" โดยมีเป้าหมายรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยค พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำที่เกี่ยวข้อง และคำแปลในภาษาอื่น เปรียบเสมือนพจนานุกรมทุกภาษาในที่เดียวกัน การทำงานของเว็บไซต์คล ...

                                               

วิกิมีเดียคอมมอนส์

วิกิมีเดียคอมมอนส์ เป็นหนึ่งในโครงการของ มูลนิธิวิกิมีเดีย โดยจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ โดยเนื้อหาที่สามารถเก็บได้จะเป็นลิขสิทธิ์เสรีเท่านั้น และไม่มีการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ

                                               

เดอะคลิฟฟ์ (สนามฝึกซ้อม)

เดอะคลิฟฟ์ คือ อดีตสนามฝึกซ้อมของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสนามแข่งของ บรอตันเรนเจอร์ ทีมรักบี้ในท้องถิ่น ต่อมาทางยูไนเต็ดได้ขอซื้อในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2481 ภายหลังจากที่ทีมรักบี้ได้ย้ายออกไปและได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของทีมปีศาจแดงนาน ...

                                               

เมลวูด

เมลวูด เป็นอดีตสนามฝึกซ้อมของ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ที่ตั้งอยู่ในย่าน เวสต์ ดาร์บี ในเมืองลิเวอร์พูลโดยใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่และทีมสำรองขณะที่ทีมเยาวชนมีศูนย์ฝึกอยู่ที่ย่าน เคิร์กบี้ ซึ่งสนามซ้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1959 ในสมัยท ...

                                               

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 การสอบจะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมในทุก ๆ ปี โดย ...

                                               

ไอเอลส์

ไอเอลส์ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ จะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งการสอบไอเอลส์ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรั ...

                                               

วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล เป็นวิทยาลัยตั้งอยู่ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา ก่อตั้งโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อตอบแทนน้ำใจไมตรี รวมทั้งแสดงถึงค ...

                                               

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกัมพูชา

นี่คือรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกัมพูชาตามบัญชีของกระทรวงอบรม ยุวชน และกีฬา เรียงตามลำดับอักษรไทย ในประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัย university เรียกว่า สากลวิทยาลัย សាកលវិទ្យាល័យ ส่วนคำว่า มหาวิทยาลัย មហាវិទ្យាល័យ นั้นมักใช้เรียกหน่วยงานระดับรอง เช ...

                                               

สากลวิทยาลัยภูมินท์นีติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ

สากลวิทยาลัยภูมินท์นีติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ, อังกฤษ: Royal University of Law and Economics: RULE) เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของกัมพูชา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1949 โดยใช้ชื่อว่า วิทยาสถานชาตินีติศาสตร์ นโยบาย และเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1957 ได้มีพระร ...

                                               

สากลวิทยาลัยกัมพูชา

สากลวิทยาลัยกัมพูชา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำที่ตั้งอยู่บนถนนนอสปริดช์แขวงแสนสุข เขตตีกถลา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักกัมพูชา

                                               

ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์เบอร์ลิน

ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์เบอร์ลิน เป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในด้านสังคมศาสตร์ เป็นสถาบันประเภทนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ศูนย์วิจัยก่อตั้งใน ค.ศ. 1969 โดยการริเริ่มของรัฐบาลสหพันธรัฐ นักสังคมวิทยา รัฐ ...

                                               

มหาวิทยาลัยเกอเทอแห่งแฟรงก์เฟิร์ต

มหาวิทยาลัยเกอเทอแห่งแฟรงก์เฟิร์ต หรือชื่อเต็มคือ มหาวิทยาลัยโยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ แห่งฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1914 เมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยฟรังค์ฟว ...

                                               

มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน

มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ มหาวิทยาลัยเกออร์ค-เอากุสท์แห่งเกิททิงเงิน เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองเกิททิงเงิน รัฐนีเดอร์ซัคเซิน ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1734 โดยพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ กษัตริย์แห่งบริเตนใหญ่และเจ้า ...

                                               

มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช

มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช ตั้งอยู่ที่เมืองไลพ์ซิช รัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี และเป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองไลพ์ซิช มีการเรียนการสอน 14 คณะ

                                               

มหาวิทยาลัยเวือทซ์บวร์ค

มหาวิทยาลัยยูลิอุส-มักซีมีเลียนแห่งเวือทซ์บวร์ค หรือเรียกอย่างย่อว่า มหาวิทยาลัยเวือทซ์บวร์ค เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเมืองเวือทซ์บวร์ค รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1402 อย ...

                                               

มหาวิทยาลัยมาร์ติน ลูเทอร์ แห่งฮัลเลอ-วิทเทินแบร์ค

มหาวิทยาลัยมาร์ติน ลูเทอร์ แห่งฮัลเลอ-วิทเทินแบร์ค เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเมืองฮัลเลอและเมืองวิทเทินแบร์ค รัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1817 จากการควบรวมมหาวิทยาลัยฮัลเลอ กับมหาวิทยาลัยวิทเทินแบร์ค และตั้งชื่อตามมาร์ติน ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีคาลส์รูเออ

สถาบันเทคโนโลยีคาลส์รูเออ หรือ KIT เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเมืองคาลส์รูเออ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 2009 โดยการควบรวม มหาวิทยาลัยคาลส์รูเออ เข้ากับ ศูนย์วิจัยคาลส์รูเออ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ ...

                                               

สถาบันศิลปะดึสเซิลดอร์ฟ

สถาบันศิลปะดึสเซิลดอร์ฟ คือโรงเรียนศิลปะแห่งเมืองดึสเซิลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากศิลปินศิษย์เก่าชื่อ Joseph Beuys