ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205
                                               

แขวงชินแดบัง

                                               

แขวงซังโด

                                               

แขวงซาดัง

                                               

แขวงทงจัก

                                               

แขวงแทบัง

                                               

แขวงโนรยังจิน

                                               

แขวงพน

                                               

แขวงฮึกซ็อก

                                               

เขตโทบง

เขตโทบงประกอบด้วย 4 แขวง dong แขวงโทบง ฮันกึล: 도봉동; ฮันจา: 道峰洞 1, 2 แขวงซังมุน ฮันกึล: 쌍문동; ฮันจา: 雙門洞 1, 2, 3, 4 แขวงชัง ฮันกึล: 창동; ฮันจา:倉洞 1, 2, 3, 4, 5 แขวงพังฮัก ฮันกึล: 방학동; ฮันจา: 放鶴洞 1, 2, 3

                                               

เขตการปกครองของเขตโทบง

เขตโทบงประกอบด้วย 4 แขวง แขวงพังฮัก ฮันกึล: 방학동; ฮันจา: 放鶴洞 1, 2, 3 แขวงโทบง ฮันกึล: 도봉동; ฮันจา: 道峰洞 1, 2 แขวงซังมุน ฮันกึล: 쌍문동; ฮันจา: 雙門洞 1, 2, 3, 4 แขวงชัง ฮันกึล: 창동; ฮันจา:倉洞 1, 2, 3, 4, 5

                                               

แขวงชัง

                                               

แขวงซังมุน

                                               

แขวงโทบง

                                               

แขวงพังฮัก

                                               

สถานีโทบง

                                               

เขตยังช็อน

เขตยังช็อน เป็นหนึ่งใน 25 เขตที่อยู่ในโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำฮัน เขตนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 17.4 กม. 2 และมีประชากรทั้งหมด 469.434 คน

                                               

แขวงมก

                                               

แขวงชินจ็อง (เขตยังช็อน)

                                               

แขวงชินว็อล

                                               

เทศมณฑลแกรนด์เกเดห์

แกรนด์เกเดห์ เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันออกของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 เขต มีซเวดรูเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 10.484 ตารางกิโลเมตร จากการสำร ...

                                               

เทศมณฑลแกรนด์ครู

แกรนด์ครู เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 มีบาร์คลีย์วิลล์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมี ...

                                               

เทศมณฑลแกรนด์เคปเมานต์

แกรนด์เคปเมานต์ เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต มีรอเบิตส์พอร์ตเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 5.162 ตาราง ...

                                               

เทศมณฑลแกรนด์แบสซา

แกรนด์แบสซา เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันตกตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 8 เขต มีบิวแคนันเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 7.936 ตารางกิโลเมตร จาก ...

                                               

เทศมณฑลไซโน

ไซโน เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งของประเทศไลบีเรีย แบ่งออกเป็น 17 เขต มีกรีนวิลล์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑล จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี พ.ศ. 2551 เทศมณฑลไซโนมีประชากร 104.932 คน จึงเป็นหนึ่งในเทศมณฑลที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศ

                                               

เทศมณฑลนิมบา

นิมบา เป็นเทศมณฑลในภาคเหนือตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 6 เขต มีแซนนิเควลลีเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 11.551 ตารางกิโลเมตร จากการส ...

                                               

เทศมณฑลบอง

บอง เป็นเทศมณฑลในภาคเหนือตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 12 เขต บาร์งาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลที่มี 8.772 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจสำมะโนประชากร ...

                                               

เทศมณฑลบาร์โพลู

บาร์โพลู เป็นเทศมณฑลในภาคเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 6 เขต มีโบพูลูเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 9.689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจสำมะโน ...

                                               

เทศมณฑลโบมี

โบมี เป็นเทศมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ทับแมนเบิร์กเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลมีพื้นที่ประมาณ 1.942 ตารางกิโลเมตร ...

                                               

เทศมณฑลมอนต์เซอร์ราโด

มอนต์เซอร์ราโด เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต มีเบนสันวิลล์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 1.909 ต ...

                                               

เทศมณฑลมาร์กีบี

มาร์กีบี เป็นเทศมณฑลชายฝั่งตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต มีคาคาตาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 2.616 ตารางกิโลเมตร ...

                                               

เทศมณฑลแมริแลนด์

แมริแลนด์ เป็นเทศมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาตะวันตกของประเทศไลบีเรีย เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต มีฮาร์เปอร์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 2.297 ตารางกิโลเมตร จากการสำ ...

                                               

เทศมณฑลริเวอร์กี

ริเวอร์กี เป็นเทศมณฑลทางตอนใต้ของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 10 เขต มีฟิชทาวน์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 5.594 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจสำม ...

                                               

เทศมณฑลริเวอร์เซสส์

ริเวอร์เซสส์ เป็นเทศมณฑลในภาคใต้ตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 6 เขต มีริเวอร์เซสส์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 5.594 ตารางกิโลเมตร จา ...

                                               

เทศมณฑลโลฟา

โลฟา เป็นเทศมณฑลที่อยู่เหนือสุดของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 6 เขต มีวอยน์จามาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 9.982 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจสำ ...

                                               

เครื่องอิสริยยศมุนีสาราภัณฑ์

เครื่องอิสริยยศมุนีสาราภัณฑ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาพระราชทานตามคำแนะนำของรัฐบาลในพระราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม ด้านการศึกษา ด้านความยุติธรรม ด้านการบริหาร ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 6 ซึ่งสถาปนาโดย สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสหราชอาณาจักรและคนอื่น ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสมัยการพระราชทาน โดยประธานเครื ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์คูตูซอฟ

เครื่องอิสริยาภรณ์คูตูซอฟ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งชื่อตามจอมพลแห่งจักรวรรดิรัสเซีย มีฮาอิล อีลลารีโอโนวิช คูตูซอฟ เครื่องอิสริยาภรณ์ได้รับการสถาปนาในช่วงมหาสงครามของผู้รักชาติ โดยจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่และนายพลในกองทัพแดง ที่ ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ซูโวรอฟ

เครื่องอิสริยาภรณ์ซูโวรอฟ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งชื่อตามGeneralissimoแห่งจักรวรรดิรัสเซีย อะเลคซันดร์ วาซีลเยวิช ซูโวรอฟ เครื่องอิสริยาภรณ์ได้รับการสถาปนาในช่วงมหาสงครามของผู้รักชาติ โดยจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่และนายพลในกองทั ...

                                               

วีรชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

วีรชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดในสหพันธรัฐรัสเซีย มอบแก่บุคคลสำหรับ "ราชการแก่รัฐและชาติรัสเซีย ปกติเชื่อมโยงกับการกระทำกล้าหาญเยี่ยงวีรชน" ตำแหน่งนี้มอบให้แก่บุคคลตามกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้รับไม่จำเป ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการนำไครเมียกลับคืน"

เหรียญ "สำหรับการนำไครเมียกลับคืน" เป็นเหรียญที่ระลึกทางการศึกของรัสเซียจากกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย การมีอยู่ของเหรียญนี้มีผู้ยืนยัน คือ Yaroslav Roshchupkin ลูกจ้างในสำนักข่าวทหารกลาง เหรียญนี้มอบให้แก่บุคลากรทางทหารและพลเรือนในกองทัพสห ...

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 100 ปีทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 100 ปีทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย" เป็นเหรียญที่ระลึกที่รัฐบาลประเทศรัสเซียจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปีทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยประกาศประธานาธิบดี ฉบับที่ 777

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 300 ปีกองทัพเรือรัสเซีย"

เหรียญที่ระลึก "300 ปีแห่งกองทัพเรือรัสเซีย" เป็นเหรียญที่ระลึกที่จัดทำโดยรัฐบาลรัสเซียสำหรับผู้ช่วยเหลือในกองทัพเรือรัสเซียหรือผู้ได้มีส่วนสำคัญในกองทัพเรือรัสเซีย เนื่องในวาระครบรอบ 300 ปีการสถาปนากองทัพเรือรัสเซีย เหรียญได้รับการสถาปนาเมื่อวัน ...

                                               

รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐจีน

ภายหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐเมื่อ ค.ศ. 1912 รัฐบาลเฉพาะกาลนานกิง ได้มีการจัดลำดับเกียรติอิสริยาภรณ์ดังนี้: เครื่องอิสริยาภรณ์สิงโตเยื้องย่าง 醒獅勳章: ฝ่ายทหาร และ พลเรือน, 9 grades. เครื่องอิสริยาภรณ์เสือและหมี 虎羆勳章: ฝ่ายทหาร, 9 grades. เครื ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ยุนฮุย

เครื่องอิสริยาภรณ์ยุนฮุย เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์จีน สถาปนาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2489 โดย นายกรัฐมนตรี เจียง ไคเชก ประธานาธิบดีจีนเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และเป็นผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้

                                               

รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์ชิลี

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณกราเบียล มิสทรอล สำหรับการศึกษา และ วัฒนธรรม สเปน: Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral สถาปนาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1977 สำหรับบำเน็จความชอบแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ในแวดวงการศึกษา วิชาการ และ ศิลปะวัฒนธรรม รัฐมนตรีว ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แดนเนอโบร เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดนมาร์ก สถาปนาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2214 พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์กเป็นผู้พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศ

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์เซนต์ซิลเวสเตอร์

เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซิลเวสเตอร์ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งนครรัฐวาติกัน สถาปนาเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2448 โดย สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และทรงเป็นผู้พระราชทานให้กับ คริสต์ศาสนิกชนชาว ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9

เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9 เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของนครรัฐวาติกัน สถาปนาโดยPapa Pio IX เมื่อวันที่17 giugno 1847 สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประธานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และเป็นผู้พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนเธอร์แลนด์ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2435 โดยสมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระมหากษัตริย์หรือพระร ...

                                               

รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์บราซิล

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณศาลทหาร เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณศาลแรงงาน เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณอัยการทหาสร