ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291
                                               

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค เป็นราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดราชวงศ์หนึ่งในทวีปยุโรป ราชวงศ์นี้ได้ปกครองประเทศสเปนและประเทศออสเตรีย รวมเวลาทั้งหมดถึง 6 ศตวรรษ แต่ที่รู้จักกันดีมากที่สุดคือ การปกครองในตำแหน่งของ จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หลังจากได้มีการสถาปนาจั ...

                                               

ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อดีตออสเตรีย-ฮังการี

นี่คือลำดับการสืบสันตติวงศ์แห่งราชบัลลังก์อิมพีเรียลออสเตรีย-ฮังการี ประมุขแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์คองค์ปัจจุบันคืออาร์คดยุคคาร์ล มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี พระราชโอรสองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิอ๊อตโต้ที่ 1 แห่งออสเตรีย กับ เจ้าหญิงเรจิน่าแห่งแ ...

                                               

อาร์ชดยุก

อาร์ชดยุก ตามสำเนียงอังกฤษ หรือ อาร์ชดุ๊ก ตามสำเนียงอเมริกัน ถ้าเป็นสตรีเรียกว่า อาร์ชดัชเชส เป็นบรรดาศักดิ์ยุโรปที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1358 เพื่อเป็นยศของเจ้าผู้ครองแคว้นระดับอาร์ชดัชชีที่มาจากราชวงศ์ฮาพส์บวร์คแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ บร ...

                                               

การต่อสู้อย่างประปรายจีน–อินเดีย พ.ศ. 2563

การต่อสู้อย่างประปรายจีน–อินเดีย พ.ศ. 2563 เป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดีย นับตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2020 กองกำลังของจีนและอินเดียได้มีการรายงานว่ามีส่วนร่วมในการปะทะที่เกรี้ยวกราด, การเผชิญหน้า และการต่อสู้อย่างประ ...

                                               

รามมนเทียร

รามมนเทียร เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างขึ้นบนจุดแสวงบุญ รามชนมภูมิในอโยธยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ศาสนิกชนฮินดูจำนวนมากเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่ประสูติของพระราม เทพเจ้าฮินดูที่นับถือเป็นอวตารปางที่ 7 ของพระวิษณุ การก่อสร้างมนเทียรอยู่ภายใต้การด ...

                                               

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่ง จักรวรรดิคุปตะ ราว ค.ศ. 320 พระองค์สามารถรวบรวมตระกูลที่ทรงอำนาจซึ่งเป็นพันธมิตรกับพระองค์บริเวณภูมิภาค แม่น้ำคงคา ได้สำเร็จ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าฆโฏตกจะ จักรพรรดิองค์ที่ 2 ...

                                               

เจ้าชายวีตโศก

เจ้าชายวีตโศก หรือ เจ้าชายติสสะ เจ้าชายแห่ง จักรวรรดิเมารยะ เป็นพระราชอนุชาร่วมพระมารดาพระองค์เดียวของ พระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นพระราชอนุชาพระองค์เดียวที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่เดิมเจ้าชายวีตโศกนับถือพวก เดียรถีย์ และคอยวิพากษ์ ...

                                               

พระนางสุภัทรางคี

พระนางสุภัทรางคี พระมเหสีใน พระเจ้าพินทุสาร จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง จักรวรรดิเมารยะ และพระราชมารดาของ พระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิองค์ที่ 3 และ เจ้าชายวีตโศก หรือ เจ้าชายติสสะ

                                               

ศิลปะเมารยะ

แม่แบบ:Indian art ศิลปะเมารยะ เป็นคำใช้เรียกงานศิลปะที่ผลิตขึ้นในยุคของจักรวรรดิเมารยะ อาณาจักรแรกที่สามารถปกครองอนุทวีปอินเดียตอนเหนือตั้งแต่ปี 322 ถึง 185 ปีก่อนคริสต์กาล ศิลปะเมารยะที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันเป็นผลงานภายใต้พระราชูปถัมภ์ของกษัตริย ...

                                               

โกศล

อาณาจักรโกศล เป็นอาณาจักรโบราณของอินเดีย ปัจจุบันตั้งอยู่ราวแคว้นอวัธ ในรัฐอุตตรประเทศ เริ่มต้นจากการเป็นแคว้นเล็ก ๆ ในช่วงปลายยุคพระเวท โดยอยู่ติดกับแคว้นวิเทหะ จากคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนา อังคุตตรนิกาย โกศลเป็นหนึ่งใน 16 แคว้นของมหาชนบท เมืองหล ...

                                               

แคว้นกาสี

แคว้นกาสี เป็นอาณาจักรโบราณของประเทศอินเดีย มีเมืองหลวง คือ พาราณสี อาณาเขตด้านหลังล้อมรอบด้วย แม่น้ำวรุณ และแม่น้ำอาสี เป็นหนึ่งในมหาชนบท 16 แคว้น รัฐใหญ่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อต้นศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช อาณาจักรกาสีใหญ่กว่าพาราณส ...

                                               

แคว้นมัตสยะ

แคว้นมัตสยะ คือหนึ่งแคว้นใน มหาชนบท 16 แคว้น ที่ปรากฏอยู่ใน ยุคพระเวท ถูกกลาวถึงในมหากาพย์ มหาภารตะ และในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย ว่าแคว้นมัจฉะ หรือ มัตสยะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ หรือตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นกุรุ ทางใต้ของแคว้นสุรเสนะ และทางตะวันตกของแม ...

                                               

เจตี

แคว้นเจตี เกี่ยวกับแคว้นนี้ หลักฐานต่าง ๆ มีอยู่น้อย ที่ตั้งของแคว้นก็ไม่ได้บอกไว้ให้ชัดเจน ชื่อของเมืองหลวงก็ไม่ได้รับการกล่าวถึง อย่างไรก็ตามจากหลักฐานเท่าที่มี ก็พอทำให้นักประวัติศาสตร์ และโบราณคดีลงความเห็นได้ว่า แคว้นนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้ ...

                                               

ปัญจาละ

แคว้นปัญจาละ แคว้นปัญจาละ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นกุรุ และทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นโกศล เทียบกับปัจจุบันได้แก่ จังหวัดบเรลลี บุเดาน์ และฟารุขาบาด กับบริเวณใกล้เคียง ในเขตที่รวมเรียกว่า โรหิลขัณฑ์ อันเป็นพื้นที่ตอนกลาง และค่อนไปทางเหนือของรั ...

                                               

มัลละ

แคว้นมัลละ เป็นอาณาจักรโบราณของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแคว้นวัชชี ทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นกาสี และทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นโกศล เทียบกับปัจจุบันแคว้นมัลละได้แก่พื้นที่ส่วนตะวันออกของรัฐอุตตรประเทศ คือ บริเวณจังหวัดโครัก ...

                                               

วังสะ

วัตสะ or วังสะ เป็นแคว้นหนึ่งในมหาชนบท 16 แคว้นอยู่ใน รัฐอุตตรประเทศ ของประเทศอินเดียในยุคโบราณ ตามที่มีบรรยายใน อังคุตตรนิกาย แคว้นวังสะ หรือวัตสะ ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นโกศล และทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นอวันตี อาณาเขตของแคว้นไม่มีบอก ...

                                               

วัชชี

แคว้นวัชชี หรือ วริชชี เป็นอาณาจักรชาวลิจฉวีในประเทศอินเดียสมัยโบราณ และเป็นหนึ่งมหาชนบท 16 แคว้น ตั้งอยู่ทางเหนือของแคว้นมคธ มีแม่น้ำคงคาเป็นแดนแบ่งเขตแคว้นทั้งสอง เมืองหลวงของแคว้นชื่อเวสาลี เทียบกับปัจจุบันแคว้นวัชชีได้แก่รัฐพิหารตอนเหนือ หรือ ...

                                               

สุรเสนะ

แคว้นสุรเสนะ เป็นอาณาจักรโบราณในอินเดีย มีมถุราเป็นเมืองหลวง เป็นหนึ่งในมหาชนบท 16 แคว้น มีปรากฎในมหากาพย์ รามายณะ and Cleisobra. แคว้นสุรเสนะ อาณาเขตของแคว้นไม่มีบอกไว้ชัดเจนมากนัก แคว้นนี้มักได้รับการกล่าวถึงร่วมกับแคว้นกุรุ และแคว้นมัจฉะเสมอ ๆ ...

                                               

อังคะ

แคว้นอังคะ เป็นหนึ่งในอาณาจักรในอินเดียโบราณ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย ในปัจจุบันคือระหว่างรัฐพิหารและรัฐเบงกอลตะวันตกและบางส่วนของประเทศบังกลาเทศ ในมหากาพย์มหาภารตะ แคว้นอังคะเป็นอาณาจักรที่ทุรโยธน์มอบให้กรรณะเพื่อแลกกับมิตรภาพและคว ...

                                               

เครื่องราชกกุธภัณฑ์สกอตแลนด์

เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสกอตแลนด์ เป็นกกุธภัณฑ์ที่มีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-16 โดยถือเป็นกกุธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะอังกฤษที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระราชิน ...

                                               

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ไอร์แลนด์

เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งไอร์แลนด์ ประกอบด้วยดาราประดับเพชร และดวงตราประดับเพชรสำหรับองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดเฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ และชั้นแกรนด์มาสเตอร์ ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์แพทริก ซึ่งได้ถูกจารกรรมไปจากปรา ...

                                               

จุลมงกุฎเจ้าชายชาลส์แห่งเวลส์

จุลมงกุฎเจ้าชายชาลส์แห่งเวลส์ เป็นจุลมงกุฎที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งเวลส์ และเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งจุลมงกุฎองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระอิสริยยศของเจ้าชายชาลส์ เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ในปีค.ศ. 1969 แม ...

                                               

จุลมงกุฎเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเวลส์

จุลมงกุฎเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเวลส์ หรือเรียกอย่างเต็มว่า จุลมงกุฎเจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ คือจุลมงกุฎที่จัดสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1728 สำหรับเจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง ในสมเด็จพระเจ้ ...

                                               

ทับทิมเจ้าชายดำ

ทับทิมเจ้าชายดำ หรือ ทับทิมแบล็กพรินซ์ คือ สปิเนลซึ่งเป็นรัตนชาติอันมีลักษณะคล้ายทับทิม หนักประมาณ 170 กะรัต ขนาดประมาณไข่ไก่ ทับทิมเจ้าชายดำในปัจจุบันประดับอยู่ตรงกลางกางเขนแพตตี เหนือเพชรคูลลิแนน 2 ที่มีขนาดถึง 317.40 กะรัต ซึ่งทั้งสองนี้ประดับ ...

                                               

บัลลังก์เซนต์เอ็ดเวิร์ด

บัลลังก์เซนต์เอ็ดเวิร์ด หรือ บัลลังก์พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด หรือ บัลลังก์ราชาภิเษก บัลลังก์เซนต์เอ็ดเวิร์ดเป็นพระราชบัลลังก์ที่ใช้ประทับโดยพระมหากษัตริย์อังกฤษในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สร้างตามพระราชโองการของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 โดยให้มีที่ใส่หินแ ...

                                               

มงกุฎทิวดอร์

มงกุฎทิวดอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มงกุฎพระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นมงกุฎองค์หลักซึ่งใช้ทรงโดยพระมหากษัตริย์ของอังกฤษและสหราชอาณาจักรช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 จนถึงช่วงสงครามกลางเมืองในปีค.ศ. 1649 โดยมงกุฎองค์นี้ได้ถูกขนานนามโดยนักประวัติศาสตร ...

                                               

มงกุฎพระเจ้าจอร์จที่ 1

มงกุฎพระเจ้าจอร์จที่ 1 เป็นมงกุฎแห่งรัฐ ที่จัดทำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าจอร์จที่ 1 เมื่อคราที่พระเจ้าจอร์จที่ 1 เสวยราชย์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งบริเตนใหญ่และ พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ในปีค.ศ. 1714 ได้มีความคิดที่จะจัดถวายมงกุฎอ ...

                                               

มงกุฎพระราชินีแมรีแห่งโมดีนา

มงกุฎพระราชินีแมรีแห่งโมดีนา เป็นมงกุฎพระอัครมเหสี ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษ สั่งทำขึ้นเพื่อสำหรับสมเด็จพระราชินีแมรี พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ตามประเพณีแห่งราชสำนักอังกฤษ เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาก ...

                                               

มงกุฎพระราชินีอเดลเลด

มงกุฎพระราชินีอเดลเลด คือมงกุฎพระอัครมเหสีของสมเด็จพระราชินีอเดลเลด พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 มงกุฎองค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี ค.ศ. 1831 และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ถูกถอดเพชรและอัญมณีออกทั้งหมด และไม่เคยถู ...

                                               

มงกุฎราชาภิเษกพระเจ้าจอร์จที่ 4

มงกุฎราชาภิเษกพระเจ้าจอร์จที่ 4 เป็นมงกุฎองค์ที่ใช้สวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าจอร์จที่ 4 ในปีค.ศ. 1821

                                               

มงกุฎแห่งสกอตแลนด์

มงกุฎแห่งสกอตแลนด์ เป็นมงกุฎที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ โดยได้ทำการจัดสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบของเดิมที่ทรงโดยพระเจ้าเจมส์ที่ 5 แห่งสกอตแลนด์เมื่อปีค.ศ. 1540 มงกุฎองค์นี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสกอตแลนด์ และ ...

                                               

มงกุฎอิมพีเรียลสเตต

มงกุฎอิมพีเรียลสเตต เป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสหราชอาณาจักร มงกุฎอิมพิเรียลสเตตนี้มีการสร้างทดแทนขึ้นหลายยุคสมัยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ซึ่งรุ่นล่าสุดนี้มีลักษณะคล้ายมงกุ ...

                                               

เอลฟ์เฟลด (พระมเหสีของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส)

เอลฟ์เฟลดเป็นบุตรสาวของอีลดอร์มันเอเธลเฮล์ม ซึ่งอาจหมายถึงอีลดอร์มันเอเธลเฮล์มแห่งวิลต์เชียร์ที่เสียชีวิตในปี ค.ศ. 897 เอลฟ์เฟลดแต่งงานกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดราวปี ค.ศ. 899 พระองค์มีส่วนร่วมในกฎบัตรเพียงฉบับเดียว คือฉบับที่ลงวันที่เป็นปี ค.ศ. 901 ที ...

                                               

สงครามฝิ่นครั้งที่สอง

                                               

ประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ค.ศ. 1945–1969)

ปี ค.ศ. 1945 หลังจากการกลับมาแข่งขันฟุตบอลอีกครั้ง ได้นำไปสู่การติดต่อ แมตต์ บัสบี ให้เข้ามาคุมทีม เพื่อปฏิวัติสโมสรครั้งใหญ่ทั้งการเลือกตัวผู้เล่น การซื้อขายนักเตะ และรูปแบบการฝึกสอน บัสบี้ทำทีมได้อันดับ 2 ในปี ค.ศ.1947 1948 และ 1949 และแชมป์เอฟ ...

                                               

ประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ค.ศ. 1969–1986)

หลังจากได้อันดับที่ 8 ในฤดูกาล 1969–70 และออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาล 1970–71 บัสบี้ถูกดึงตัวกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้ง หลังจากหยุดพักรักษาตัว และ แมคกินเนสส์ก็กลับไปคุมทีมสำรองอีกครั้ง ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1971 แฟรงค์ โอ แฟร์เรลล์ ถูกแต่งตั้ง ...

                                               

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลฝรั่งเศส

                                               

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลเยอรมัน

                                               

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษ

ผู้ชนะเลิศฟุตบอลอังกฤษ คือผู้ชนะเลิศในลีกสูงสุดของฟุตบอลชายอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันคือ พรีเมียร์ลีก ก่อตั้งเมื่อฤดูกาล 1992–93 หลังสมาคมฟุตบอลออกกฎระเบียบของฟุตบอลอาชีพในปี ค.ศ. 1885 ฟุตบอลลีกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 หลังการประชุมหลายครั้งที่ริเริ่มโ ...

                                               

ระบบข้อมูลอัคคีภัยขั้นสูง

ระบบข้อมูลอัคคีภัยขั้นสูง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟไหม้ในปัจจุบันและในอดีตที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์บนดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เช่น ระบบโมดิส, ยูเมตแซต เอ็มเอสจี, โกเอส, ซูโอมิ เอ็นพีพี ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วโลก ระบบให้การตรวจสอบไฟที่กำลังลุกโชนอย ...

                                               

เหตุอาคารถล่มในซาวาร์ พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เกิดเหตุอาคารพาณิชย์แปดชั้นถล่มในตำบลซาวาร์ ใกล้กับกรุงธากา เมืองหลวงของประเทศบังกลาเทศ มีผู้เสียชีวิต 1.134 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราว 2.500 คน อาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานทอผ้า ธนาคารและร้านค้าอีกหลายร้า ...

                                               

บัตทุสที่ 3

บัตทุสที่ 3 แห่งซิเรเน ใช้นามแฝงคือ ง่อย เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกและเป็นผู้ปกครองแห่งซิเรเนพระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์บัตเทียด พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของกษัตริย์อาร์เซซิลาอุสที่ 2 กับพระนางเอริโซ โดยพระอัยกาคือกษัตริย์บัตทุสที่ 2 กับพระอัย ...

                                               

บัตทุสที่ 4

บัตทุสที่ 4 แห่งซิเรเน เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกพระองค์ที่เจ็ดแห่งซิเรเนในราชวงศ์บัตเทียด พระองค์เป็นกษัตริย์ซิเรเนพระองค์แรกที่ถูกจักรวรรดิเปอร์เซียยึดอำนาจเอาไว้ แต่ยังคงให้พระองค์ทรงปกครองเมืองซิเรเน

                                               

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งซิเรเน

ซิเรเน หรือ ซิเรไนกา เป็นอาณานิคมของกรีกบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือในตอนเหนือของลิเบียซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวโดเรียนจากเมืองธีรา เมื่อศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล กษัตริย์แห่งซิเรเนได้รับการเทิดทูนและบูชาเช่นเดียวกับของกษัตริย์โดเรียนของสปาร์ตา

                                               

อาร์เซซิลาอุสที่ 3

อาร์เซซิลาอุสที่ 3 แห่งซิเรเน เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกและเป็นผู้ปกครองแห่งซิเรเนในราชวงศ์บัตเทียด พระองค์เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์บัตทุสที่ 3 กับพระนางเฟเรติมา และต่อมาหลังพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งในฐานะกษัตริย์แห่งซิ ...

                                               

อาร์เซซิลาอุสที่ 4

อาร์เซซิลาอุสที่ 4 แห่งซิเรเน เป็นกษัตริย์แห่งซิเรเนและกษัตริย์พระองค์ที่แปดและพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์บัตเทียด พระองค์ทำหน้าที่เป็นกษัตริย์หุ่นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิเปอร์เซีย

                                               

หน้าไม้

หน้าไม้ เป็นอาวุธอันประกอบด้วยคันศรติดตั้งบนด้าม และยิงกระสุนวิถีโค้ง ที่มักเรียกว่า bolt หรือ quarrel หน้าไม้ในยุคกลางมีชื่อเรียกหลายชื่อ ซึ่งส่วนมากมีรากศัพท์มาจากคำว่า ballista ซึ่งเป็นเครื่องบิดที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับหน้าไม้ ในประวัติศาสตร์ หน ...

                                               

ยาโคบ

ยาโคบ เป็นบุตรคนที่สองของอิสอัคกับนางเรเบคาห์ มีพี่ชายฝาแฝดชื่อเอซาว แต่ทั้งสองแตกต่างกัน เอซาว ตัวแดงมีขนทั่วตัว เป็นนายพรานมือแม่น เป็นที่รักของอิสอัค ขณะที่ยาโคบ เป็นเด็กเงียบ ๆ อยู่กับบ้าน แต่เป็นที่รักของนางเรเบคาห์ ผู้เป็นแม่

                                               

พระนางมารีย์พรหมจารี

คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกเรียกนางมารีย์ ว่า พระนางมารีย์พรหมจารี เพราะเชื่อว่าพระแม่มารีย์เป็นพรหมจารีเสมอ และพระเยซูซึ่งเชื่อว่าเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าก็มารับสภาพมนุษย์ผ่านทางพระครรภ์ของพระแม่มารีย์ จึงทำให้พระแม่มารีย์มีสถานะเป็น "พระมารดาพระเจ ...

                                               

ภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาหนึ่งในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน สาขาย่อยอินโด-อิเรเนียน และอยู่ในกลุ่มย่อยอินโด-อารยัน โดยมีระดับวิวัฒนาการในระดับใกล้เคียงกับภาษาละตินและภาษากรีกเป็นต้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นภาษาที่ตายแล้ว ทว่ายังมีผู้ใช้ภาษ ...