ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316
                                               

จังหวัดโคตาบาโต

จังหวัดโคตาบาโต หรือ ฮีลากังโคตาบาโต เป็นจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในเขตโซกซาร์เจน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือคีดาปาวัน จังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราที่สำคัญอีกด้วย

                                               

จังหวัดซามาร์

จังหวัดซามาร์ หรือชื่อเดิม จังหวัดคันลูรังซามาร์ เป็นจังหวัดในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลักคือคัตบาโลกัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังซามาร์, จังหวัดซีลางังซามาร์, จังหวัดเลเต และอ่าวเลเต ซึ่งจังหวัดซามาร์สามารถเชื่อมต่อกับจ ...

                                               

จังหวัดซารังกานี

จังหวัดซารังกานี เป็นจังหวัดในเขตโซกซาร์เจน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคืออาลาเบล ตัวจังหวัดมีแนวชายฝั่งติดกับอ่าวซารังกานีและทะเลเซเลบีส ความยาว 230 กิโลเมตร ซารังกานีเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของมินดาเนา และเป็นส่วนหนึ่งของย่านการพัฒนาโซกซาร์ ...

                                               

จังหวัดซีลางังซามาร์

จังหวัดซีลางังซามาร์ เป็นจังหวัดในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะซามาร์ เมืองศูนย์กลางคือโบโรงกัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังซามาร์ทางทิศเหนือ และติดกับจังหวัดซามาร์ทางทิศตะวันตก ติดกับทะเลฟิลิปปินทาง ...

                                               

จังหวัดซุลตันคูดารัต

จังหวัดซุลตันคูดารัต เป็นจังหวัดในเขตโซกซาร์เจน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคืออีซูลัน และเมืองศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมมีชื่อว่าตาคูโรง จังหวัดซุลตันคูดารัตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจังหวัดโคตาบาโต จนกระทั่งถูกแยกตัวออกมากเมื่อวันที่ 22 พฤศจิก ...

                                               

จังหวัดเซบู

จังหวัดเซบู เป็นจังหวัดในเขตกิตนางคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยเกาะหลักและเกาะบริวารอีก 167 เกาะ เมืองหลักคือ เซบูซิตี ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของฟิลิปปินส์ จังหวัดนี้มีท่าอากาศยานนานาชาติมักตัน–เซบู ตั้งอยู่ ...

                                               

จังหวัดตีโมกโคตาบาโต

จังหวัดตีโมกโคตาบาโต เป็นจังหวัดในเขตโซกซาร์เจน ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางคือโคโรนาดัล มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดซุลตันคูดารัตทางทิศเหนือและตะวันตก ติดกับจังหวัดซารังกานีทางทิศใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจังหวัดตีโมกดาเบาทางทิศตะวันออกเฉ ...

                                               

จังหวัดตีโมกซูรีเกา

จังหวัดตีโมกซูรีเกา เป็นจังหวัดในเขตคารากา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลักชื่อว่า ตันดัก จังหวัดนี้ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะมินดาเนา ติดกับทะเลฟิลิปปินทางทิศตะวันออก มีร่องลึกฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในร่องลึกที่ลึกที่สุดในโลก ส่วนทางทิศตะวันต ...

                                               

จังหวัดตีโมกเลเต

จังหวัดตีโมกเลเต เป็นจังหวัดในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลักคือมาอาซีน ตีโมกเลเตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเลเตก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งจังหวัดใหม่ ตีโมกเลเตมีพื้นที่ครอบคลุมถึงเกาะลีมาซาวา สถานที่ซึ่งเชื่อว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิ ...

                                               

จังหวัดตีโมกอากูซัน

จังหวัดตีโมกอากูซัน เป็นจังหวัดในเขตคารากา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลักชื่อว่าโปรสเปรีดัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังอากูซัน, ตีโมกซูรีเกา, ซีลางังดาเบา, ดาเบาเดโอโร, ฮีลากังดาเบา, บูคิดโนน และซีลางังมีซามิส ชื่อ "อากูซัน" เพี้ยนมาจากสำเนียง ...

                                               

จังหวัดบีลีรัน

จังหวัดบีลีรัน เป็นจังหวัดเกาะในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กและใหม่ที่สุดของประเทศ ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเลเต และถูกจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ในปี ค.ศ. 1992 บีลีรันอยู่ห่างจากเกาะเลเตไปทางทิศเหนือ ...

                                               

จังหวัดรีซัล

จังหวัดรีซัล เป็นจังหวัดในเขตคาลาบาร์โซน ประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ห่างจากมะนิลาไปทางทิศตะวันออก 16 กิโลเมตร ชื่อจังหวัดตั้งชื่อตามโฮเซ รีซัล หนึ่งในวีรบุรุษแห่งฟิลิปปินส์ จังหวัดรีซัลมีอาณาเขตติดต่อกับเมโทรมะนิลาทางทิศตะวันตก, จังหวัดบูลาคันทางทิศเหน ...

                                               

จังหวัดเลเต

จังหวัดเลเต เป็นจังหวัดในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะเลเต เมืองหลักตักโลบัน จังหวัดเลเตทางอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะซามาร์ ทิศเหนือของจังหวัดตีโมกเลเต และทิศใต้ของจังหวัดบีลีรัน จังหวัดเลเตเป็นที่รู้จักกั ...

                                               

จังหวัดฮีลากังซามาร์

จังหวัดฮีลากังซามาร์ เป็นจังหวัดในเขตซีลางังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะซามาร์ เมืองศูนย์กลางคือคาตาร์มัน ‎ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดซามาร์และซีลางังซามาร์ทางทิศใต้ ติดกับช่องแคบซันเบร์นาร์ดิโนและจังหวัดซอร์โซโกนทางทิศตะวั ...

                                               

จังหวัดฮีลากังซูรีเกา

จังหวัดฮีลากังซูรีเกา เป็นจังหวัดในเขตคารากา เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลักชื่อว่าซูรีเกาซิตี ตัวจังหวัดประกอบด้วยเกาะซีอาร์เกา, เกาะบูคัสแกรนเดในทะเลฟิลิปปิน และพื้นที่ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของมินดาเนา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮ ...

                                               

จังหวัดฮีลากังอากูซัน

จังหวัดฮีลากังอากูซัน เป็นจังหวัดในเขตคารากา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลักชื่อว่าคาบัดบารัน อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังซูรีเกาทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตีโมกซูรีเกาทางทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดตีโมกอากูซันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับจังหวัดคันลู ...

                                               

คัตบาโลกัน

คัตบาโลกัน เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดซามาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 103.879 คนในปี ค.ศ. 2015 คัตบาโลกันถือว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทั้งในด้านพาณิชยกรรม การค้า การศึกษา การเงิน และการเมือง เมืองแห่งนี้ยังถือเป็นประตูสู่เกาะซามาร์อีกด้วย นักบ ...

                                               

คาตาร์มัน (จังหวัดฮีลากังซามาร์)

เทศบาลคาตาร์มัน, เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดฮีลากังซามาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 94.037 คนในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นเมืองที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดในจังหวัด และเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในด้านพาณิชยกรรม การศึกษา การเงิน การเมือง และการปกครอง ...

                                               

คาบัดบารัน

คาบัดบารัน เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดฮีลากังอากูซัน ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 73.639 คน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1894 เป็นเมืองที่เติบโตมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมของสเปน วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ได้มีการย้ายเมืองศูนย์กลางของจังหวั ...

                                               

คาลีโบ

คาลีโบ, เป็นเทศบาลระดับที่ 1 และเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดอักลัน ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 80.605 คน คาลีโบตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปาไนย์ และเป็นศูนย์กลางการขนส่งไปยังเกาะรีสอร์ตโบราไกย์ ตัวเทศบาลมีชื่อเสียงจากเทศกาลอ ...

                                               

คาโลโอคัน

คาโลโอคัน เป็นนครในเมโทรมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางเหนือของมะนิลา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5.33 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดรีซัล ใน ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 1.583.978 คน ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเท ...

                                               

คีดาปาวัน

คีดาปาวัน เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดโคตาบาโต ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 140.195 คนในปี ค.ศ. 2015 ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาอาโป เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และช่วงฤดูร้อน โดยกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญคือการปีนภูเขา ...

                                               

โคตาบาโตซิตี

โคตาบาโตซิตี เป็นเมืองอิสระในจังหวัดมากีนดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 299.438 คนในปี ค.ศ. 2015 แม้ว่าโคตาบาโตซิตีจะเป็นศูนย์กลางของเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม แต่ในด้านการปกครอง ถือว่าอยู่ในเขตโซกซาร์เจน เมืองนี้ถือเป็นเมืองอิสระที่ไม่ขึ้น ...

                                               

โคโรนาดัล

โคโรนาดัล หรือ มาร์เบล เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตีโมกโคตาบาโต และเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของเขตโซกซาร์เจน ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งสิ้น 174.942 คน โคโรนาดัลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนครเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ต่อมาในป ...

                                               

ซันเฟร์นันโด (จังหวัดปัมปังกา)

นครซันเฟร์นันโด เป็นนครและเมืองหลักของจังหวัดปัมปังกา ประเทศฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. 2015 มีประชากร 306.659 คน ซันเฟร์นันโดเป็นศูนย์กลางของเขตกิตนางลูโซน อยู่ห่างจากมะนิลาไปทางทิศเหนือ 66 กิโลเมตร ชื่อของนครตั้งชื่อตามพระเจ้าเฟร์นันโดที่ 6 แห่งสเปน และ ...

                                               

ซานโฮเซ (จังหวัดคาปูลูอังดีนากัต)

ซานโฮเซ เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดคาปูลูอังดีนากัต ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 27.487 คน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของสมาคมมิชชานารีแห่งฟิลิปปินส์ ชื่อเมืองตั้งชื่อตามโฮเซ เอเกลโอ ผู้บุกเบิกเมืองและเป็นบิดาของรูเบน เอเกลโอ การแบ่งเขตกา ...

                                               

ซีคีฮอร์ (เทศบาล)

ซีคีฮอร์ เป็นนครศูนย์กลางประจำจังหวัดซีคีฮอร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 26.861 คน และในปี ค.ศ. 2016 มีผู้เลือกตั้ง 19.364 คน ประวัติของซีคีฮอร์เริ่มต้นจากการที่นักบวชสเปนเดินทางมาที่นี่ในปี ค.ศ. 1780 และต่อมาในปี ค.ศ. 1794 ก็มีการ ...

                                               

ซุลตันคูดารัต (จังหวัดมากินดาเนา)

ซุลตันคูดารัต หรือชื่อเดิม นูลิง เป็นเมืองศูนย์กลางโดยพฤตินัยของจังหวัดมากินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 95.201 คน โดยซุลตันคูดารัตยังเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการจังหวัดมากินดาเนา ส่วนเมืองศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งคือบูลูอัน ซึ่งเป็นเม ...

                                               

ดาเนา (เซบู)

ดาเนา เป็นเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ห่างจากเมืองเซบูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 27 กิโลเมตร เป็นเมืองท่า มีเหมืองถ่านหินอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 109.534 คน

                                               

ดาเบา

นครดาเบา เป็นเมืองในมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศูนย์กลางของเมืองเรียกว่าเมโทรดาเบา, ดาเบาเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสอง และเขตเมืองของดาเบาหรือเมโทรดาเบา เป็นเขตเมืองที่ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสาม ของประเทศ เมืองที่ทำหน้าที่เป็นค้าการพา ...

                                               

ดีโกส

ดีโกส เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตีโมกดาเบา เขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 169.393 คน ตัวเมืองตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันตกของอ่าวดาเบา และบริเวณเชิงเขาด้านทิศใต้ของภูเขาอาโปบนเกาะมินดาเนา นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ระหว่างเมืองใ ...

                                               

ตันดัก

ตันดัก เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดตีโมกซูรีเกา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 56.364 คน เป็นที่ตั้งของงาน "เทศกาลดีวาตาฮัน" ซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม นอกจากนี้ยังฉลองงาน "Araw ng Tandag" ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 10 ...

                                               

ตากุม

ตากุม เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดฮีลากังดาเบา เขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 259.444 คน และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดบนเกาะมินดาเนา ตากุมยังเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในฟิลิปปินส์ และเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นมิตร ร่วมก ...

                                               

ตาร์ลัก (เมือง)

นครตาร์ลัก, เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตาร์ลัก ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากร 342.493 คน ตาร์ลักเคยถูกเสนอให้เป็น นครที่มีประชากรอาศัยจำนวนสูง โดยประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย แต่ถูกคัดค้านโดยรัฐบาลประจำจังหวัด

                                               

ตาลีไซ (จังหวัดเซบู)

ตาลีไซ เป็นเมืองในจังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ตามการสำมะโนประชากร ค.ศ. 2015 เมืองนี้มีประชากร 227.645 คน. ชื่อของตาลีไซมาจากต้นมักตาลีไซซึ่งมีมากมายในเมืองนี้

                                               

ตูโบด (จังหวัดฮีลากังลาเนา)

ตูโบด เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดฮีลากังลาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากรในปี ค.ศ. 2015 ทั้งหมด 47.165 คน ตัวเมืองตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวปังกีล อยู่ห่างจากเมืองอีลีกัน 60 กิโลเมตร ห่างจากเมืองโอซามิส 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจา ...

                                               

นาบาล (จังหวัดบีลีรัน)

เทศบาลนาบาล เป็นเทศบาลระดับที่ 2 และเป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดบีลีรัน ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 54.692 คนในปี ค.ศ. 2015 การขนส่งทางบก สามารถเดินทางจากนาบาลไปยังตักโลบันและโอร์โมก โดยรถโดยสารและรถตู้ ส่วนการเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ภายในตัวจัง ...

                                               

นาบุนตูรัน

นาบุนตูรัน เป็นเทศบาลระดับที่หนึ่งและเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดดาเบาเดโอโร มีประชากร 82.234 คนในปี ค.ศ. 2015 เมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนมาอีนิต

                                               

บาเกียว

บาเกียว เป็นเมืองในจังหวัดเบงเกต ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางทิศเหนือราว 210 กิโลเมตร เมืองตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1.372 เมตร จึงมีอากาศค่อนข้างเย็น เหมาะสำหรับเป็นที่พักตากอา ...

                                               

บาตังกัสซิตี

บาตังกัสซิตี เป็นนครศูนย์กลางของจังหวัดบาตังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นนครที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัด และเป็นหนึ่งในนครที่พัฒนาเป็นเมืองรวดเร็วที่สุดของประเทศ ในปี ค.ศ. 2015 บาตังกัสซิตีมีประชากร 329.874 คน บาตังกัสซิตีรู้จักกันในฐานะ "ท่าเรื ...

                                               

บีกัน

วีกัน เป็นเมืองมรดกโลกในประเทศฟิลิปปินส์ เมืองโบราณบีกันจัดเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะลูซอน ในจังหวัดตีโมกอีโลโคส ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นเมืองที่ยังคง ...

                                               

บูตูอัน

บูตูอัน เป็นเมืองหนาแน่นแห่งหนึ่ง และเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคคารากา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 337.063 คน รู้จักกันในฐานะเมืองที่ค้าขายกับชาวฮินดี บูตูอันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหุบเขาอากูซันบนเกาะมินดาเนา และมีแ ...

                                               

บูลูอัน (จังหวัดมากินดาเนา)

บูลูอัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการ เทศบาลบูลูอัน เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดมากินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 50.008 คน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดโดยนิตินัยเมื่อปี ค.ศ. 2014

                                               

โบนเกา (จังหวัดตาวี-ตาวี)

โบนเกา เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตาวี-ตาวี ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 100.527 คน ตัวเมืองมีพื้นที่ครอบคลุมเกาะโบนเกา, เกาะซังกา-ซังกา, เกาะปาบาบัก, และซีกตะวันตกของเกาะตาวี-ตาวี

                                               

โบโรงกัน

โบโรงกัน เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดซีลางังซามาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองนี้มีประชากร 69.297 คนในปี ค.ศ. 2015 เมืองแห่งนี้ได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งแสงอาทิตย์สีทอง" และ "เมืองแห่งภาคตะวันออก" โบโรงกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนครในปี ค.ศ. 2007 โดยค ...

                                               

ปากาดีอัน

นครปากาดีอัน เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตีโมกซัมบวงกา ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นศูนย์กลางของเขตตังไวนางซัมบวงกา และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาค รองจากซัมบวงกาซิตี ปากาดีอันมีประชากร 199.060 คนในปี ค.ศ. 2015 เอกลักษณ์ของเมื ...

                                               

โปรสเปรีดัด

โปรสเปรีดัด เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดตีโมกอากูซัน ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรทั้งหมด 82.631 คน โปรสเปรีดัดถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1960 เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่จัดเทศกาลนาลียากัน โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้ยัง ...

                                               

มัมบาเฮา

มัมบาเฮา เป็นเมืองศูนย์กลางประจำจังหวัดคามีกิน ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากรในปี ค.ศ. 2015 ทั้งหมด 38.735 คน มัมบาเฮาได้รับการจัดตั้งให้เป็นเทศบาลในปี ค.ศ. 1855 และเคยมีกองทัพญี่ปุ่นมาประจำการที่นี่ในปี ค.ศ. 1942

                                               

มาตี (จังหวัดซีลางังดาเบา)

มาตี เป็นนครระดับที่ 5 และเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดซีลางังดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 141.141 คนในปี ค.ศ. 2015 เมืองตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา แบ่งการปกครองออกเป็น 26 บารังไกย์ มาตีเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ห้าข ...

                                               

มาริกินา

Marikina เป็นเมืองในเขตเมโทรมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์ เมืองนี้มีพื้นที่ 21.5 กม.² มีประชากร 424.150 คน และความหนาแน่นของประชากร 19.728 คน/กม.² มาริกินาเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามากที่สุดของเมโทรมะนิลา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรองเท้า มาริ ...