ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365
                                               

วัดฝั่งแตง

วัดฝั่งแดง ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง เมืองไชเชษฐา แขวงอัตตะปืออยู่ห่างจากตลาดใหญ่ 12 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ ชาวบ้านนับถือว่ามีความศักด์สิทธิ์ ในสมัยสงครามอินโดจีน สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดลงในวัดเป็นจำนวนมากแต่ไม่ระเบิด ภายในวัดมีพระพุทธรูปและจิตรก ...

                                               

วัดพระธาตุเชียงตึง

วัดพระธาตุเชียงตึง อยู่ที่แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมสูง 10 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างและล้านนา ทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 ชาวเมืองจะฉลองบุญขึ้นพระธาตุเป็นงานใหญ่ประจำ ...

                                               

วัดพระธาตุตากผ้าทอง

วัดพระธาตุตากผ้าทอง ตั้งอยู่บนเนินสูง 200 เมตร ห่างจากท่าเรือท่าด่าน 3 กิโลเมตร ในแขวงบ่อแก้ว ทางขึ้นห่างจากท่าเรือไปประมาณ 100 เมตร ภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถขนาดกลางเป็นศิลปะแบบลาว โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ใกล้กับพระอุโบสถมีพระธาตุตั ...

                                               

วัดพระบาทใต้

วัดพระบาทใต้ หรือ วัดเวียด ตัววัดตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองชั้นในของหลวงพระบาง สร้างในสมัยพระเจ้าสามแสนไท ต่อมา ได้มีการบูรณะวัดเมื่อ พ.ศ. 2503 เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นชาวเวียดนามที่เกิดและอาศัยอยู่ในหลวงพระบาง ได้รวบรวมชาวบ้านที่เป็นชาวเวียดนามร่วมกันบ ...

                                               

วัดพระบาทโพนสัน

วัดพระบาทโพนสัน อยู่ที่เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีผู้นิยมศรัทธาตลอดแนวแม่น้ำโขง ทั้งชาวลาวและชาวไทย วัดตั้งอยู่บนโนนหินสูง เนื้อที่ 12 เฮกตาร์ ตามตำนานกล่าวว่าพบรอยพระพุทธบาทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น จึงสร้า ...

                                               

วัดวิชุล

วัดวิชุน หรือ วัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง พอมาถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อ ได้เข้ามาโจมตี จนวัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จนมาถึง พ.ศ ...

                                               

วัดศรีโคตรบูร

วัดศรีโคตรบูร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ 6 กิโลเมตร วัดศรีโคตรบูรเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าเมืองศรีโคตรบูร ภายในเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุ โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านันทะแสนแห่งเมืองศรีโคตรบูรต ...

                                               

วัดหลวงบ้านเชียงใจ

วัดหลวงบ้านเชียงใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนสายหลักในเมืองใกล้กับแม่น้ำ อยู่ในแขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ ภายในสิมเป็นหลังคาทรงสูง เสาทาสีแดง ด้านนอกเป็นที่ตั้งของพระธาตุที่มีรูปทรงแปลกตา

                                               

วัดสิริมงคลไชยาราม

วัดสิริมงคลไชยาราม พงศาวดารลาวเรียกว่า วัดสีมงคล เป็นวัดในหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นในรัชสมัยของเจ้าโชติกะ ในปี พ.ศ. 2306 โดยเพียกลางมงคล จึงได้ตั้งชื่อวัดตามนามผู้สร้าง ต่อมาได้เติมชื่อเป็น "วัดสิริมงคลไชยราม" มีการซ่อมแซมบูรณะในปี พ.ศ. 2473 ...

                                               

วัดกยองคำ

วัดกยองคำ เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธของชาวคำตี่แห่งหนึ่ง สร้างอย่างพุทธศิลป์พม่า ตั้งอยู่เมืองน้ำทราย รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย มีขนาด 60 เฮกตาร์ เปิดให้ปฏิบัติศาสนกิจเมื่อ พ.ศ. 2553

                                               

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ราว 14 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกุสินารา อยู่ห่างจากสาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า ประมาณ 500 เมตรปัจจุบันมีพระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆ์

                                               

วัดไทยนาลันทา

วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่นาลันทา บ้านเกิดและที่นิพพานของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสารีบุตร และต่อมาได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทาที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังไปทั่วโลก และได้มีวัดไทยซึ่งมีประวัติการก่อสร้างที่แปลกประหลาดที่สุดในอินเดีย เพราะที่ดินแล ...

                                               

สถานีรถไฟโทราซัน

สถานีรถไฟโทราซัน เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บนทางรถไฟสายคย็องอึยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อมต่อระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ สถานีรถไฟนี้เป็นสถานีสุดท้ายบริเวณชายแดนเกาหลีใต้ก่อนที่จะเข้าสู่เขตเกาหลีเหนือ และเคยทำหน้าที่เป็นที่หยุดรถทางเหนือสุดของสายคย็ ...

                                               

สถานีแทดงกัง

สถานีแทดงกัง เป็นสถานีรถไฟขนส่งผู้โดยสาร สายพย็องบู ตั้งอยู่ในกรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งอยู่ริมใกล้กับแม่น้ำแทดง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถานี เปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469

                                               

สถานีรย็อกโพ

                                               

สถานีรถไฟเซเลีย

                                               

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นระยะแรก ราวปี พ.ศ. 2470-2472 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า" สถานีวิทยุกรุงเท ...

                                               

คูลฟาเรนไฮต์ 93

คูลฟาเรนไฮต์ COOLfahrenheit ออกอากาศครั้งแรก เดิมชื่อ คูลเอฟเอ็ม ของบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ต่อมาย้ายไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสี ...

                                               

แคท เรดิโอ

แคท เรดิโอ เป็นสถานีวิทยุออนไลน์ ที่เน้นเปิดเพลงไทยสากล และเพลงสากลนอกกระแส กระจายเสียงเป็นหลักผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านแอปพลิเคชัน Cat Radio ในระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือไอโอเอสและแอนดรอยด์ ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดยบริษัท ทัฟ โรดิเอ จำกัด นำโด ...

                                               

เดอะช็อค

เดอะช็อค เป็นรายการวิทยุในรูปแบบ รายการ ผี วิญญาณ เรื่องราวเล้นลับ โดยจะเปิดสายสดหน้าไมค์ ให้ผู้ฟังทางบ้าน มาเล่าถึงประสบการ์ณอันน่าตื่นเต้นสยองขวัญ โดย มี "ป๋อง" กพล ทองพลับ และทีมงาน ดำเนินรายการ. ปัจจุบัน "เดอะช็อค" จัดรายการอยู่คลื่น FM 101 R ...

                                               

สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว

สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว ชื่อเดิม: สถานีวิทยุไทย โดยความร่วมมือระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โ ...

                                               

สไมล์เรดิโอ

สไมล์ เรดิโอ เป็นรายการเพลงไทยสากลทางวิทยุในกรุงเทพมหานครที่โดดเด่นในช่วงต้นทศวรรษ 2530 ดำเนินการผลิตโดย บริษัท มีเดีย พลัส จำกัด

                                               

อีดีเอส เอฟวิเดย์ สเตชั่น

98 อีดีเอส เอฟวี่เดย์ สเตชัน ผลิตโดย บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เดิมออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงจากกองทัพเรือ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 88.5 เมกะเฮิร์ตซ์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 00.00 น. เป็นต้นมา ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. ...

                                               

ชอนจูเวิลด์คัพสเตเดียม

ชอนจูเวิลด์คัพสเตเดียม เป็นสนามกีฬาฟุตบอลอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ที่เมือง ชอนจู, จังหวัดจ็อลลาเหนือ, ประเทศเกาหลีใต้ มีความจุทั้งหมด 43.348 ที่นั่ง ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล ช็อนบุกฮุนไดมอเตอส์ ในเคลีก

                                               

เชจูเวิลด์คัพสเตเดียม

เชจูเวิลด์คัพสเตเดียม เป็นสนามกีฬาฟุตบอลอเนกประสงค์ ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1999 และเปิดให้ใช้บริการในปี ค.ศ. 2001 สนามตั้งอยู่บน เกาะเชจู, ประเทศเกาหลีใต้ สนามแห่งนี้เคยใช้จัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 โดยในปีนั้น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพ มีความ ...

                                               

ซูว็อนเวิลด์คัพสเตเดียม

ซูว็อนเวิลด์คัพสเตเดียม เป็นสนามกีฬาฟุตบอลอเนกประสงค์ เปิดใช้บริการในปี ค.ศ. 2011 มีความจุทั้งหมด 43.959 ทีนี่ง ตั้งอยู่ที่เมือง ซูว็อน, ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของ ซูว็อนซัมซุงบลูวิงส์ สโมสรฟุตบอลจาก เคลีก

                                               

โซลเวิลด์คัปสเตเดียม

โซลเวิลด์คัพสเตเดียม หรือรู้จักกันในชื่อ ซางนัมสเตเดียม ตั้งอยู่ที่เมือง โซล, ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสนามกีฬาฟุตบอลสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดงาน ฟุตบอลโลก 2002 ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และเปิดใช้งานในปี ค.ศ. 2001.ปัจจุบันเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ของเอ ...

                                               

แทกูสเตเดียม

แทกูสเตเดียม หรือรู้จักกันในชื่อ บลู อาร์ซ เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ที่เมือง แทกู, ประเทศเกาหลีใต้ มีความจุทั้งหมด 65.000 ที่นั่ง มีที่จอดรถทั้งหมด 3.550 คัน.อยู่ห่างจาก ท่าอากาศยานแทกู 11 กิโลเมตร สนามแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามในการแข่งขัน ฟุต ...

                                               

ปูซานอาซิแอดสเตเดียม

ปูซานอาซิแอดสเตเดียม หริอ อาซิแอดสเตเดียม เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตังอยู่ที่เมือง ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้ สนามแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2002 และ ฟุตบอลโลก 2002 มีความจุทั้งหมด 53.864 ที่นั่ง เริ่มเปิดใช้บริการในปี ค.ศ. ...

                                               

สนามฟุตบอลสตีลยาร์ด

สนามฟุตบอลสตีลยาร์ด เป็นสนามฟุตบอลเหย้าของสโมสรฟุตบอลโปฮังสตีลเลอส์ ตั้งอยู่ที่เมืองโปฮัง ประเทศเกาหลีใต้ มีความจุ 25.000 คน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นสนามฟุตบอลอย่างเป็นทางการสนามแรกในประเทศเกาหลีใต้

                                               

อินช็อนเอซีแอดเมนสเตเดียม

สนามกีฬาหลักเอเชียนเกมส์อินช็อน หรือ อินช็อนเอซีแอดเมนสเตเดียม เรียกโดยย่อว่า สนามกีฬาอินช็อน เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ตั้งอยู่ที่เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ สนามแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 และเอเชียนพาราเกมส์ 2014 ม ...

                                               

อุลซันมุนซูฟุตบอลสเตเดียม

อุลซันมุนซูฟุตบอลสเตเดียม, มีชื่อเล่นว่า บิ๊กคราวน์สเตเดียม เป็นสนามกีฬาฟุตบอลอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ที่เมือง อุลซัน, ประเทศเกาหลีใต้ มีความจุทั้ง 44.102 ที่นั่ง ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลอุลซันฮุนได สโมสรจาก เคลีก

                                               

รายชื่อสนามฟุตบอลในประเทศเกาหลีเหนือ

World Stadiums - Stadiums in North Korea Archived May 20, 2013, at WebCite Democratic Peoples Republic of Korea - Stadiums Archived April 4, 2013, at WebCite

                                               

สนามกีฬาเยาวชนซารีว็อน

สนามกีฬาเยาวชนซารีว็อน เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในซารีว็อน ประเทศเกาหลีเหนือ ปัจจุบันใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล โดยสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 35.000 คน เปิดใช้งานเมื่อปี ค.ศ. 1981

                                               

สนามกีฬาแพนอเมริกัน (ฮาวานา)

สนามกีฬาแพนอเมริกัน เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ตั้งอยู่ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามของฟุตบอลทีมชาติคิวบาด้วย ในปี ค.ศ. 1991 สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาหลักของแพนอเมริกันเกมส์ 1991

                                               

อัสตานาอารีนา

อัสตานาอารีนา เป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ที่นูร์-ซุลตัน ในประเทศคาซัคสถาน จุคนได้ 30.000 ที่นั่ง และมีหลังคาที่เปิด-ปิดได้ สนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของฟุตบอลทีมชาติคาซัคสถาน และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 2006–2 ...

                                               

สนามกีฬาเทียนเหอ

สนามกีฬาเทียนเหอ เป็นสนามกีฬาเอนกประสงค์ตั้งอยู่ที่เมือง กว่างโจว, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน ปัจจุบันสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลกว่างโจวเอเวอร์แกรนด์ สโมสรในไชน่าซุปเปอร์ลีก มีความจุทั้งหมด 58, 500 ที่นั่ง

                                               

สนามกีฬาจีเอสพี

สนามกีฬาสโมสรยิมนาสติก "เดอะแพนไซเปรียนส์" เป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ที่สโตรโวโลสในเขตนิโคเซีย ประเทศไซปรัส ถือเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีความจุ 22.859 ที่นั่ง เปิดใช้งานใน ค.ศ. 1999 ใช้งานในฐานะสนามเหย้าของสองสโมสรจากนิโคเซียอย่า ...

                                               

สนามกีฬาทืร์คเทเลคอม

สนามกีฬาทืร์คเทเลคอม เป็นสนามกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสนามเหย้าของกาลาทาซาไรในซือเปร์ลีก ตั้งอยู่ในย่านเซรันเตเปในเขตซารึเย บนฝั่งยุโรปของอิสตันบูล ประเทศตุรกี สนามแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กีฬาอาลี ซามี เยน มีความจุ 52.223 ที่นั่ง โดยติดตั้งเก้าอี้คร ...

                                               

ตอเช ปรอเอสกี อารีนา

ตอเช ปรอเอสกี เนชันนัลอารีนา เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในกรุงสโกเปีย ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย มักใช้จัดการแข่งขันฟุตบอล กรีฑา และการแสดงดนตรีสด สนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของสองสโมสรจากสโกเปียที่ลงเล่นในลีกสูงสุดอย่างสโมสรฟุตบอลวาร์ดาร์และสโมสรฟุตบอลราบอต ...

                                               

เอสตาจีอูดูโมรุงบี

สนามกีฬาซีเซรู ปงเปว จี โตเลดู, หรือรู้จักกันในชื่อ โมรุงบี, เป็นสนามฟุตบอล ตั้งอยู่ใน เขตโมรุงบี ใน เซาเปาลู, ประเทศบราซิล. เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเซาเปาลู สนามแห่งนี้ตั้งชื่อ ตามซีเซรู ปงเปว จี โตเลดู อดีตประธานสโมสรเซาเปาลู, โมรุงบี เป็นสน ...

                                               

อิชตาดียูดาลุช

อิชตาดียูดาลุช หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ อิชตาดียูดูสปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา ซึ่งหากแปลตรงตัวจากภาษาโปรตุเกส จะแปลว่า "สนามแห่งแสง" เป็นสนามฟุตบอลในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลไบฟีกา ซึ่งสนามนี้แฟนบอลของไบฟีกา จะเรียก ...

                                               

สนามกีฬาฌอฟรัว กีชาร์

สนามกีฬาฌอฟรัว กีชาร์ เป็นสนามกีฬา ในเมืองแซ็งเตเตียน ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้งานจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นหลัก โดยเคยจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 1984, ฟุตบอลโลก 1998, คอนเฟเดอเรชันส์คัพ 2003 และจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 20 ...

                                               

สนามกีฬาแฌร์ล็อง

สนามกีฬาแฌร์ล็อง เป็นสนามกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล ตั้งอยู่ในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 ปัจจุบันเป็นเคยสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลออแล็งปิกลียอแน สโมสรฟุตบอลในลีกเอิง มีความจุทั้งหมด 25.000 ที่นั่ง

                                               

นูโวสตาดเดอบอร์โด

นูโวสตาดเดอบอร์โด หรือ มัตมูว์ตัตล็องติก ตามชื่อผู้สนับสนุน เป็นสนามฟุตบอลในเมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส

                                               

ปาร์กอแล็งปิกลียอแน

ปาร์กอแล็งปิกลียอแน หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการ กร็องสตาด และ สตาดเดลูเมียร์ เป็นสนามฟุตบอลของออแล็งปิกลียอแน มีความจุ 59.186 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเดซีน-ชาร์ปีเยอ ใกล้กับลียง โดยใช้งานแทนที่สตาดเดอแฌร์ล็องซึ่งเป็นสนามเก่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ...

                                               

สตาดเดอลามอซง

สตาดเดอลามอซง เป็นสนามกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ตั้งอยู่ในเมืองมงเปอลีเย ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันสนามแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลมงเปอลีเยเอโรสปอร์เกลิบ สโมสรฟุตบอลในลีกเอิง มีความจุทั้งหมด 32.900 ที่นั่ง

                                               

อลิอันซ์ริวีเอรา

อลิอันซ์ริวีเอรา เป็นสนามกีฬา ในเมืองนิส ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นหลัก ซึ่งสนามนี้เป็นสนามเหย้าของโอเฌเซนิส และในบางครั้งจะใช้จัดการแข่งขันรักบี้ยูเนียน มีความจุ 35.624 คน โดยใช้แทนสนามสตาดดูว์เรย์ การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ ...

                                               

สนามกีฬาชาห์อาลัม

สนามกีฬาชาห์อาลัม เป็นสนามกีฬามาตรฐานตั้งอยู่ที่เมืองชะฮ์อาลัม ประเทศมาเลเซีย เป็นสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของสมาคมฟุตบอลเซอลาโงร์ สโมสรฟุตบอลในมาเลเซียซูเปอร์ลีก มีความจุทั้งหมด 80.372 ที่นั่ง

                                               

สนามกีฬาฮังเจบัต

สนามกีฬาฮังเจบัต เป็นสนามกีฬา ตั้งอยู่ในเมืองกรูบง รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งชื่อตั้งตามสุลต่านของรัฐมะละกา โดยสนามนี้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลมะละกายูไนเต็ด ในปัจจุบันใช้งานสำหรับการแข่งขันฟุตบอล เป็นหลัก โดยมีความจุ 40.000 ที่นั่ง