ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398
                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1997

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1997 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 18 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Muju เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1999

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1999 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 19 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Poprad Tatry สโลวาเกีย ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2542

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2001

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2001 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 20 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Zakopane โปแลนด์ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2544

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2003

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2003 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 21 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Tarvisio อิตาลี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2546

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2005

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2005 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 22 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่เมืองอินส์บรุค ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2548

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2007

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2007 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 23 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ ตูริน อิตาลี ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2009

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2009 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 24 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ. ...

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2011

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2011 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 25 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Erzurum ตุรกี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2013

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2013 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 26 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Trentino อิตาลี ในปี พ.ศ. 2556

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2015

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2015 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 27 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ Granada สเปน ในปี พ.ศ. 2558

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2017

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2017 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 28 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ อัลมาเตอ ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2019

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2019 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 29 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2 - 12 มีนาคม ค.ศ.2019

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2021

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2021 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 30 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ ลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม ค.ศ.2021

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2023

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2023 หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 30 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ เลคพลาซิด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม ค.ศ.2023

                                               

กีฬายกน้ำหนักในเอเชียนเกมส์ 2010

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกซ้อน 1906

แม่แบบ:ยกน้ำหนักโอลิมปิกซ้อน1906 การแข่งขันยกน้ำหนักในโอลิมปิกซ้อน 1906 เป็นการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในกีฬาโอลิมปิกซ้อน 1906 ที่กรุงเอเธนส์ กรีซ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2449 ซึ่งการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ คื ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 เป็นการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักที่จัดขึ้นในเมืองบัวโนสไอเรส, ประเทศอาร์เจนตินา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยได้จัดขึ้นที่ Parque Polideportivo Roca ซึ่งการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักครั้งนี้มีก ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน

กีฬายกน้ำหนัก มีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี 1896 ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งครั้งนั้นยังไม่มีการแบ่งรุ่นตามน้ำหนัก ใครยกน้ำหนักได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปร่างและขนาดของนักกีฬา กีฬายกน้ำหนักกลายเป็นกีฬาหลักที่ถูกบรรจุเป็นประจำ ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1920

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1924

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1928

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1932

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1956

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1968

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

กีฬายกน้ำหนัก ถูกจัดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 สถานที่จัดการแข่งขันคือยิมเนเซี่ยมในมหาวิทยาลัยเป่ยหาง

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 – รอบคัดเลือก

แม่แบบ:ยกน้ำหนักโอลิมปิกฤดูร้อน2008 การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยกน้ำหนักเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 260 คน แต่ละประเทศส ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 – รอบคัดเลือก

แม่แบบ:ยกน้ำหนักโอลิมปิกฤดูร้อน2012 การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยกน้ำหนักเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 260 คน แต่ละประเทศสามารถส่ ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 – รอบคัดเลือก

แม่แบบ:ยกน้ำหนักโอลิมปิกฤดูร้อน2016 การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยกน้ำหนักเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 260 คน แต่ละประเทศส ...

                                               

กีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยกน้ำหนักเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลื่อนการแข่งขันไปในปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากการการระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีโค้ว ...

                                               

กีฬายิงธนูในเอเชียนเกมส์ 2010

กีฬายิงธนู ใน เอเชียนเกมส์ 2010 ได้มีการจัดขึ้นในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สี่รายการแข่งขันจะจัดขึ้นในแบบคู่, ประเภทชาย และประเภทหญิงด้วยคันธนูแบบรีเคิร์ฟ

                                               

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 เป็นการแข่งขันกีฬายิงธนูที่จัดขึ้นในเมืองบัวโนสไอเรส, ประเทศอาร์เจนตินา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยได้จัดขึ้นที่ Parque Sarmiento ซึ่งการแข่งขันกีฬายิงธนูครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด ...

                                               

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน

กีฬายิงธนู เป็นกีฬาที่ไม่ได้เน้นที่ความแข็งแรงหรือความเร็วเป็นหลัก หากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะความแม่นยำเป็นอย่างมาก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นมีการแข่งขันยิงธนูด้วยในโอลิมปิกสมัยโบราณแต่ก็เลิกไป และได้รับการบรรจุใหม่ตั้งแต่กีฬา ...

                                               

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900 เป็นการแข่งขันกีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 2 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2443 แข่งขันทั้งหมด 7 รายการ มีนักกีฬาเข้าร่วม 153 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด จาก 3 ประเทศ การแข่งขั ...

                                               

กีฬายิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

แม่แบบ:ยิงธนูโอลิมปิกฤดูร้อน1904 การแข่งขันยิงธนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904 เป็นการแข่งขันกีฬายิงธนูในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 3 ที่กรุงเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2447 จัดขึ้นที่สนาม Francis Field ซึ่งการแข่งขันกีฬายิงธนูคร ...