ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99
                                               

ดูกามลา ดูเฟรีย

ดูกามลา ดูเฟรีย มีความหมายว่า "เก่าแก่ เป็นไท" เป็นชื่อของเพลงชาติโดยพฤตินัยของประเทศสวีเดน เดิมเพลงนี้มีชื่อว่า ซอง ทิลล์ นอร์เด็น หมายถึง "เพลงแห่งแดนเหนือ ชื่อของเพลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีที่มากจากบทร้องวรรคแรกของเพลง

                                               

เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน!

"เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน" เป็นชื่อของเพลงชาติโรมาเนียในปัจจุบัน ชื่อดังกล่าวมีความหมายว่า "ตื่นเถิดเจ้า, ชาวโรมาเนีย" บทร้องเป็นผลงานกวีนิพนธ์ของ อันเดรย์ มูเรชานู Andrei Mureșanu, ค.ศ. 1816–1863 ทำนองมาจากเพลงยอดนิยมของชาวโรมาเนีย ซึ่งแหล่งข้อมูล ...

                                               

เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์

เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์ เป็นชื่อของเพลงชาติของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพลงนี้ใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติโดยทั่วไป และบรรเลงร่วมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีของเดนมาร์กที่มีชื่อว่า "Kong Christian" ในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย ...

                                               

เดอะแบนเนอร์ออฟฟรีดอม

เดอะ แบนเนอร์ ออฟ ฟรีดอม อังกฤษ: The Banner of Freedom แปลว่า ธงไตรรงค์แห่งอิสรภาพ เป็น เพลงชาติ ของ ซามัว ทั้งประโยค และเพลง คำร้อง และ ทำนองประพันธ์โดย Sauni Iiga Kuresa ซามัวได้ใช้ The Banner of Freedom เป็นเพลงชาติเมื่อได้รับอิสรภาพจาก นิวซีแ ...

                                               

เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู

เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู! มีความหมายว่า "ขอพระเจ้าอวยพรแก่ลัตเวีย" เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งประเทศลัตเวีย ประพันธ์บทร้องและทำนองโดย คาร์ลิส บาอูมานีซ

                                               

ฟอจด์ฟรอมเดอะเลิฟออฟลิเบอร์ที

เพลงชาติสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก มีชื่อว่า ฟอจด์ฟรอมเดอะเลิฟออฟลิเบอร์ที เดิมเพลงนี้เป็นเพลงชาติของสหพันธรัฐเวสต์อินดิส ต่อมาเมื่อมีการยุบเลิกสหพันธรัฐดังกล่าวในปี พ.ศ. 2505 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่จากสหพันธรัฐแห่งนี้จึงรับ ...

                                               

ตาราฟืม

ตาราฟืม เป็นเพลงชาติของ กาเกาเซีย ซึ่งเป็น เขตปกครองตนเอง ของประเทศ มอลโดวา ประพันธ์โดย Mihail Colsa ในปี 1995 และคำร้องโดย Mina Kosä ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการโดย สมัชชาประชาชนของ Gagauzia ในปี ค.ศ. 1999

                                               

เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน

เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน มีชื่อเต็มว่า เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง ใช้เป็นเพลงชาติของประเทศนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประพันธ์ทำนองโดยเวลี มูคาตอฟ คำร้องโดย ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ในเพลงนี้ ...

                                               

มุงกูอีบารีกีอาฟรีกา

มุงกูอีบารีกีอาฟรีกา เป็นเพลงชาติของประเทศแทนซาเนีย เพลงนี้เป็นบทเพลงฉบับภาษาสวาฮีลี ของเพลง "อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา" ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญ ที่ประพันธ์โดย อีนอค ซอนตอนกา ซึ่งได้รับความนิยมโดยทั่วไป บทเพลงนี้เคยใช้เป็นเพลงชาติซิมบับเว ส่วนทำนองของ ...

                                               

เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน

เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน เป็นเพลงสำหรับใช้ในพิธีเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีน ขึ้นสู่ยอดเสาและลงจากยอดเสาโดยเฉพาะ แต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงชาติของสาธารณรัฐจีนที่แท้จริง ประพันธ์คำร้องโดย ไต้ฉวนเซี่ยน ผู้มีส่วนรวมในการเขียนบทร้องของเพลงชาติสาธารณรัฐจีน ทำนองโดย ...

                                               

นาดทาโทรซาบลีซกา

เพลงชาติสาธารณรัฐสโลวัก หรือประเทศสโลวาเกีย มีชื่อว่า "นาดทาโทรซาบลีซกา" อันมีความหมายว่า "สายฟ้าเหนือเขาทาทราส" ทำนองเพลงมาจากเพลงพื้นเมืองของสโลวาเกีย ส่วนเนื้อร้องประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1844 โดยยานโก มาตุสกา เพลงนี้มีต้นกำเนิดมาจากอิทธิพลควา ...

                                               

นาอูรูเบียมา

                                               

ไนจีเรียวีเฮลที

ไนจีเรียวีเฮลที เป็นเพลงชาติฉบับเดิมไนจีเรีย, ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับธงชาติ และ ตราแผ่นดิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1960 อันเป็นวันประกาศเอกราชของชาติจากสหราชอาณาจักร ใช้จนถึง ค.ศ. 1978. จึงได้เปลี่ยนเพลงชาติเป็นเพลง, "อารีส โอคอมพาทริอ ...

                                               

แลนด์ออฟเดอะฟรี

แลนด์ออฟเดอะฟรี เป็นชื่อเพลงชาติของเบลีซ ประพันธ์คำร้องโดย Samuel Alfred Haynes เรียบเรียงเสียงประสานโดย Selwyn Walford Young ค.ศ. 1963 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1981 ภายหลังการประกาศเอกราช สำหรับเพลงก็อดเซฟเดอะควีนยังคงมีการใช้ในฐานะเพล ...

                                               

เพลงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เพลงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่ใช้ในปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ตามกฎหมายว่าด้วยเพลงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เพื่อใช้แทนเพลงชาติฉบับเดิมซึ่งมีชื่อว่า "Jedna si jedina" ซึ่งมีการกล่าวหาว่าเป็นเหตุให้มีการแบ่งแยกชาว ...

                                               

อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด

อินเพลนตีแอนด์อินไทม์ออฟนีด เป็นชื่อเพลงชาติของบาร์เบโดส ประพันธ์คำร้องโดย Irving Burgie เรียบเรียงเสียงประสานโดย C. Van Roland Edwards ทำนองมีความคล้ายคลึงกับเพลงชาติของสหพันธรัฐเวสต์อินดิส ค.ศ. 1958 – 1962 ที่มีชื่อว่า ฟอจด์ฟรอมเดอะเลิฟออฟลิเบอ ...

                                               

บาห์เรโนนา

เพลงชาติบาห์เรนมีชื่อว่า บาห์เรโนนา เนื้อร้องของเพลงนี้มีอยู่ 2 สำนวน สำนวนแรกใช้ตั้งแต่เมื่อประเทศบาห์เรนได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2514 กระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องใหม่เมื่อเชคฮามัด บิน อิซา อัล คอลีฟะห์ ประกาศสถาปนาพระองค์เองเ ...

                                               

มาร์ชออน บาฮามาแลนด์

มาร์ชออน บาฮามาแลนด์ เป็นชื่อของเพลงชาติของบาฮามาส ประพันธ์คำร้องและเรียบเรียงทำนองโดย ธิโมธี กิบสัน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1973 ภายหลังการประกาศเอกราช สำหรับเพลงก็อดเซฟเดอะควีน ยังคงมีการใช้ในฐานะเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                               

เบเลา เรกิด

เบลา เรกิด Belau rekid เป็น เพลงชาติ ของ ประเทศปาเลา ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1980 เพลงนี้ประพันธ์โดย Ymesei O. Ezekiel ซึ่งมีการรวมประโยคของนักเขียนหลายคนไว้ด้วยกัน

                                               

เพลงชาติปารากวัย

ปาราเกโย เรสปูบลิกา โอ เมอร์เต หรือ ชาวปารากวัยทั้งหลาย, สาธารณรัฐหรือความตาย เป็นเพลงชาติของปารากวัย. เนื้อร้องประพันธ์โดย ฟรานซิสโก อาร์คูนา เดอ ฟิกเกโร่ และ ส่วนทำนองเพลงนั้นยังไม่ชัดว่าท่านใดเรียบเรียง ซึ่งมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่า ฟรานซิสโก ...

                                               

แป็งเซตูโวกอรา ฟราเปเลบาลาฟง

เพลงชาติสาธารณรัฐเซเนกัลมีชื่อว่า แป็งเซตูโวกอรา ฟราเปเลบาลาฟง ซึ่งอาจแปลเป็นใจความได้ว่า "ทุกคนจงดีดกอราและตีบาลาโฟน" โดยชื่อของเพลงนี้มาจากเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเซเนกัล 2 ชนิด คือ กอรา ซึ่งเป็นเครื่องดีดจำพวกพิณอย่างหนึ่ง และ บาลาโฟน อันเป็นเ ...

                                               

เพลงชาติปากีสถาน

ควอมี่ ตารานาห์, มีชื่อเรียกว่า Pāk Sarzamīn เป็นเพลงชาติของปากีสถาน. เรียบเรียงทำนองโดย Ahmad G. Chagla ค.ศ. 1949, และ ประพันธ์บทร้องโดย Hafeez Jullundhri ค.ศ. 1952. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954.

                                               

ปาตรียา

ปาตรียา เป็นเพลงชาติของติมอร์-เลสเต เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อติมอร์ตะวันออกประกาศเอกราชฝ่ายเดียวจากโปรตุเกสเมื่อปี ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนเกิดเหตุการณ์อินโดนีเซียเข้ารุกรานติมอร์ตะวันออก และได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการห ...

                                               

ปาตรียาอามาดา

เพลงชาติโมซัมบิกในปัจจุบันมีชื่อว่า ปาตรียาอามาดา ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยฌุสตีนู ซีเกาลานือ ชือมานือ เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพื่อแทนที่เพลง "วีวา วีวาอาเฟรลีมู" ซึ่งเป็นเพลงชาติโมซัมบิกสมัยที่ปกครองด้วยรัฐพรรคการเมืองเดียว ภายใต้การนำขอ ...

                                               

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ เป็นเพลงชาติของนิวซีแลนด์ ซึ่งร้องคู่กับ ก็อดเซฟเดอะควีน ซึ่งใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของบรรดาประเทศในเครือจักรภพ ซึ่งทั้ง 2 เพลงที่กล่าวมานี้มีสถานะเป็นเพลงชาติ โดย ก็อดเซฟเดอะควีน ใช้เพลงคำนับสำหรับพิธีการที่เกี่ยวข้องกั ...

                                               

เพลงชาติเกาะแมน

เพลงชาติของเกาะแมน ประพันธ์เนื้อ และ เรียบเรียงทำนองโดยวิลเลียม เฮนรี่ กิลล์, แปลเนื้อร้องภาษาภาษาแมนซ์ โดย จอห์น คีนส์. เพลงชาติของเกาะแมนซ์เป็นเพลงที่มาจากทำนองเพลงพื้นบ้านของเกาะแมนซ์ที่ชื่อ Mylecharaines March และ คำแปลภาษาอังกฤษของเพลงชาติแม ...

                                               

เพลงชาติคอสตาริกา

เพลงชาติคอสตาริกา เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของมานวยล์ มารีอา กูตีเอร์เรซ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1852 ทำนองโดยโคเซ มารีอา เซเลดอน เบรเนส ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1903 ได้มีการประกาศให้เพลงนี้เป็นเพลงชาติคอสตาริกาอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งของประ ...

                                               

เพลงชาติคูเวต

อัลนาชีด อัลวาตานิ เป็นเพลงชาติรัฐคูเวต ประพันธ์โดย อาร์เหม็ด มิชารี อัลวาตวานิ และอิบราฮิม อัลซูลนา คำร้องและทำนองโดย อาเหม็ด อาลี จึงได้มีการจัดเนื้อเพลงใหม่ เพลงนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 อนึ่งก่อน พ.ศ. 2521 "อัสซะล ...

                                               

เพลงชาติไครเมีย

เพลงชาติไครเมีย เป็น เพลงชาติอย่างเป็นทางการของ คาบสมุทรไครเมีย เพลงชาตินี้ประพันธ์โดย Alemdar Karamanov และทำนองประพันธ์โดย Olga Golubeva เพลงนี้ถูกนำมาใช้หลังจากการประกวดที่จัดขึ้นโดย Verkhovna Rada จาก รัฐสภา ไครเมีย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ...

                                               

เพลงชาติโบลิเวีย

เพลงชาติโบลิเวีย หรือที่เรียกว่า Bolivianos, el Hado Propicio ถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2394 โฆเซ อิกนาซิโอ เดอ ซานฆีเนส เป็นผู้ลงนามในคำประกาศอิสรภาพของโบลิเวีย และรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโบลิเวียเขียนเนื้อเพลง เพลงนี้ประพันธ์โดย เลโอโปลโด เบเนเดทโต วินเซ ...

                                               

เพลงชาติมอริเตเนีย

เพลงชาติมอริเตเนีย, ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Bilada-l ubati-l hudati-l kiram ซึ่งถูกนำไปใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 เมื่อโมฮาเหม็ด อูลด์ อับเดล อะซีซ ได้เปลี่ยนเพลงชาติหลังเสร็จการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมอริเตเนีย พ.ศ. 2560

                                               

เพลงชาติยิบรอลตาร์

ยิบรอลตาร์ แอนเทม หรือเพลงชาติยิบรอลตาร์ เป็นเพลงชาติประจำภูมิภาค ของยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร เพลงนี้เป็นเพลงที่ชนะเลิศการประกวดเพลงประจำดินแดนในปี พ.ศ. 2537 ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดย ปีเตอร์ เอ็มเบอร์เลย์ ซึ่งไม่ไ ...

                                               

เพลงชาติเลบานอน

เพลงชาติเลบานอน เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของราชิค นาเกลอ ส่วนทำนองประพันธ์โดย วาดิฮ์ ซาบรา เมื่อ พ.ศ. 2468 เพลงนี้เริ่มใช้เป็นเพลงชาติของรัฐเลบานอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ขณะที่ดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นดินแดนในอาณัติของฝร ...

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย

เพลงชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย หรือที่รู้จักกันจากวรรคแรกขอเพลงว่า "โอ, กลอเรีย อินมาร์เซสิเบฺล" ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1887 คำร้องโดย ราฟาเอล นูเญส ทำนองโดย โอเรสเต ซินดิซี เพลงดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการตามกฎหม ...

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐซานมารีโน

เพลงชาติสาธารณรัฐซานมารีโน เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน คำร้องประพันธ์โดย Federico Consolo นักไวโอลินและนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียน และแทนเพลง Giubilanti damore fraterno ในฐานะเพลงชาติในปี 1894 เพลงชาตินี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เพลงที่ใช้อย่างไม่มีทาง ...

                                               

เพลงรัฐอิงกูเชเตีย

เพลงรัฐอิงกูเชเตีย เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติของสาธารณรัฐอิงกูเชเตียซึ่งเป็นสาธารณรัฐในสหพันธ์รัฐรัสเซียพร้อมด้วยธงและตราแผ่นดิน เพลงชาติของสาธารณะรัฐสาธารณรัฐอิงกูเชเตียแต่งและเขียนโดยกวีชาวอิงกุช รามซาน ซูรอฟ ในปี พ.ศ 2536 เพลงนี้มีการนำมาใช ...

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐคัลมืยคียา

เพลงชาติ Kalmykia เป็นชื่อ เพลงชาติ สาธารณรัฐคัลมืยคียา ซึ่ง เขตการปกครองของสหพันธรัฐ รัสเซีย เพลงของเพลงนี้เป็นเพลง Kalmyk ทั่วไปพร้อมเนื้อเพลงที่เขียนโดย Arkadiy Mandzhiyev และเนื้อเพลงของ Vera Shurgayeva

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน มีชื่อเพลงว่า เพลงแห่งชาลาค เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐเชนเนียของสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์โดย โฮดชิ-อารเหม็ด กาดีโรฟ, ทำนองประพันธ์โดย อุมาณ์ เบกซุตานอฟ

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐซาท์ออสซีเชีย

เพลงชาติเซาท์ออสซีเชีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Beloved Ossetia! นำไปใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2538 คำร้องประพันธ์โดย Totraz Kokaev และทำนองประพันธ์โดย Felix Alborov

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐดาเกสถาน

เพลงชาติของสาธารณรัฐดาเกสถาน หรือที่รู้จักในชื่อ คำสาบาญ เป็นเพลงชาติของประเทศดาเกสถาน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ถูกนำมาใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 คำร้องประพันธ์ โดย Murad Kajlayev และ Rasul Gamzatov เนื้อเพลงของรัสเซียประพันธ์โดย Nikolay D ...

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐตาตาร์สถาน

เพลงสรรเสริฐสธารณรัฐตาตาร์สถาน ซึ่งถูกนำมาใช้ในปี 1993 โดยไม่มีเนื้อเพลง นำนองประพันธ์โดย เรอร์ตาม ยาซิน คำร้องมีเนื้อเพลงประพันธ์ โดย รามาซาน เบย์ดิโรฟ เพลงนี้นำไปใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศใช ...

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐบูเรียตียา

เพลงชาติสาธารณรัฐบูเรียตียา เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สถานะของ สาธารณรัฐบูเรียตียา พร้อมกับ ธงชาติ และ ตราแผ่นดิน เพลงชาตินี้ประพันธ์โดย Damba Zhalsarayev และแปลเป็นภาษารัสเซียโดย Oleg Dmitriyev และทำนองโดยนักแต่งเพลงชาวบูยัต และครูสอนดนตรี Anatoliy An ...

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา เป็นชื่อของเพลงชาติสาธารณรัฐอะดีเกยาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์คำร้องโดยอิซฮาก ชูมาโฟวิช มาชบาช ทำนองโดย อูมาร์ คาซิโซวิช ทคาบิซิมอฟ เพลงดังกล่าวนี้ได้ผ่านการรับรองโดยสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอะดีเกยาเมื่อวันที่ 25 มี ...

                                               

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต เป็นเพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ทำนองเพลงนี้ประพันธ์โดย วี. เปซ์นญากา และคำร้องเป็นของ เอ. อดาร์โอวา นำไปใช้อย่างเป็นทางการ วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001

                                               

เพลงแห่งทรานส์นีสเตรีย

เพลงสรรเสริญของ ทรานส์นิสเตรีย ชื่อ เราร้องเพลงสรรเสริญทรานส์นิสเตรีย เขียนโดย Boris Parmenov, Nicholas Bozhko และ Vitaly Pishenko และแต่งโดย Boris Alexandrovich Alexandrov เพลงนี้มีเนื้อร้องในภาษาราชการทั้งสามภาษาของ Transnistria: โรมาเนีย รัสเซ ...

                                               

มามเมะ

มามเมะ หรือ โวร์ตลันด์ เป็นชื่อของเพลงชาติโดยพฤตินัยของประเทศฟินแลนด์ ชื่อเพลงมีความหมายว่า "ประเทศของเรา" ประพันธ์ดนตรีโดยผู้อพยพชาวเยอรมัน ฟรีดิก ปาซิอุส และเนื้อร้องภาษาสวีเดนโดยชาวฟินแลนด์ที่ใช้ภาษาสวีเดน โยฮัน ลุดวิก รุเนเบิร์ก แสดงครั้งแรกว ...

                                               

ลูปังฮีนีรัง

ลูปังฮีนีรัง คือชื่อของเพลงชาติฟิลิปปินส์ ทำนองประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1898 โดย จูเลียน เฟลิเป เนื้อร้องฉบับปัจจุบันได้ปรับมาจากบทกวีภาษาสเปนชื่อ "ฟีลีปีนัส" ซึ่งประพันธ์โดยโฆเซ ปาลมา เมื่อ ค.ศ. 1899 เดิมทีแล้วเพลงลูปังฮีนีรังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นเฉ ...

                                               

เพลงชาติเม็กซิโก

เพลงชาติเม็กซิโก เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1943 เนื้อร้องของเพลงนี้ เป็นบทกวีที่กล่าวถึงชัยชนะของชาวเม็กซิโกในสงครามอันรุนแรง และสัจจะวาจาของพวกเขาที่จะพิทักษ์บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นโดยกวีชื่อ ฟรันซิสโก กอนซาเลซ โบก ...

                                               

เพลงชาติมองโกเลีย

เพลงชาติมองโกเลีย เป็นบทเพลงซึ่งประพันธ์ทำนองโดย บิเลจีน ดามดินซูเรน และ ลุฟซานยามส์ มูร์ดอร์จ เนื้อร้องโดย เซนดีน ดามดินซูเรน ตลอดสมัยระบอบคอมมิวนิสต์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มองโกเลียมีการเปลี่ยนแปลงเพลงชาติหลายครั้ง เพลงแรกสุดคือ มองโกล แองเตอ ...

                                               

ลิมบา โนอัสเตร

ลิมบา โนอัสเตร เป็นชื่อเพลงชาติของสาธารณรัฐมอลโดวามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยก่อนหน้านั้นไม่นานมอลโดวาเคยใช้เพลง เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! ซึ่งเพลงชาติของประเทศโรมาเนียเป็นเพลงชาติของตนเองด้วย แม้ว่ามอลโดวากับโรมาเนียยังคงอยู่ คนที่ประพันธ์ในหนังสือ ...