Back

ⓘ ฮุน มานี PS เป็นนักการเมืองจากชาวเขมร โดยเป็นบุตรคนที่ 5 ของนายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ปัจจุบัน ฮุน มานี เป็นสมาชิกรัฐสภากัมพูชา ผู้แทนราษฎรจา ..
ฮุน มานี
                                     

ⓘ ฮุน มานี

ฮุน มานี PS เป็นนักการเมืองจากชาวเขมร โดยเป็นบุตรคนที่ 5 ของนายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ปัจจุบัน ฮุน มานี เป็นสมาชิกรัฐสภากัมพูชา ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดกำปงสปือ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา