Back

ⓘ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย, การท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวในประเทศไทย ..
                                               

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

พระพุทธสถานภูปอ ใบเสมาบ้านก้อม ผาเสวย พุทธอุทธยานเกาะแก้วเบญจรัตน์ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พุทธสถานภูสิงห์ พระธาตุยาคู พุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ เกาะมหาราช น้ำตกแก้งกะอาม สวนสะออน ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หมู่บ้านพัฒนาวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง เขื่อนลำปาว พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว แหลมโนนวิเศษ เมืองฟ้าแดดสงยาง หาดดอกเกด

                                               

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยวโลก ได ...

                                               

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ปรางค์บ้านพุดซา โบสถ์โบราณ วัดหมื่นไวย สวนสัตว์นครราชสีมา วัดศาลาทอง วัดป่าสาลวัน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทหินพนมวัน ตลาดไม้ดอกไม้ประดับโคกกรวด

                                               

การท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย มีส่วนทำให้ค่าจีดีพีของไทยอยู่ที่ประมาณ 17.7% ใน พ.ศ. 2559 ใน พ.ศ. 2550 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 14 ล้านคน โดยระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 9.19 วัน ทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากถึง 547.782 ล้านบาท เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก สาเหตุที่การท่องเที่ยวไทยได้รับการสนับสนุนมากขึ้นใน พ.ศ. 2503 นั้น เพราะมีความมั่นคงทางการเมือง และมีการพัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องของการคมนาคมทางอากาศ ทำให้ธุรกิจโรงแรมและการค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีความต้องการจากนักท่องเที่ยว และยังได้รับการส่งเสริมจากทหารอเมริกันที่เข้ามาพักผ่อ ...

                                               

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามอาคารสินธร ฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา ตั้งอยู่เลขที่ 93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ เอ ชั้น 3 ห้อง 302 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                                               

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เป็นอาคารจตุรมุข 4 หน้า ตัวศาลสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร ภายในศาลเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์ ก้านแย่งสวยงามมาก ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นศาลหลักเมืองแห่งที่ 2 ที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ศาลหลักเมืองแห่งแรกที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ศาลหลักเมืองอ่างทองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงาม สมกับเป็นหลักชัย และหลักใจของประชาชนชาวอ่างทองอย่างยิ่ง ผู้ที่มีโอกาสไปเยือนจังหวัดนี้ไม่ควรละเว้นที่จะไปเคารพสักการะศาลหลักเมืองและหาของดี เมืองอ่างทองบริเวณศาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บ้านทรงไทยจำลอง ส่วนประกอบบ้านทรงไ ...