Back

ⓘ ประเทศไทย - การเลือกตั้งในประเทศไทย, รายชื่อธนาคารในประเทศไทย, จังหวัดของประเทศไทย, รายการธงในประเทศไทย, ภาษาในประเทศไทย, รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย ..
                                               

การเลือกตั้งในประเทศไทย

การเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศไทย อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย วุฒิสภาไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยการให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้ว 28 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

                                               

รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

มิซูโฮ คอร์ปอเรต, Mizuho Corporate Bank, Ltd. บีเอ็นพี พารีบาส์ เจพี มอร์แกน เชส, ดอยซ์แบงก์ เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี., ABN AMRO Bank N.V. คาลิยง, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ซิตี้แบงค์, อินเดียนโอเวอร์ซีส์, Indian Overseas Bank อาร์ เอช บี, RHB Bank Berhad เอช เอส บี ซี, HSBC ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น, Sumitomo Mitsui Banking Corporation โซซิเยเต้ เจเนราล, โนวาสโกเทีย, Scotiabank Bank of Nova Scotia โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศจีน, Oversea-Chinese Banking Corporation โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

                                               

จังหวัดของประเทศไทย

จังหวัด เป็นเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 76 จังหวัด จังหวัดถือเป็นระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก โดยเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกันและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดปกครองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นภาคต่าง ๆ มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งการแบ่งอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถานสำหรับใช้ในแบบเรียน และการแบ่งขององค์กรต่าง ๆ ตามแต่การใช้ประโยชน์ ชื่อของจังหวัดนั้นจะเป็นชื่อเดียวกับชื่ออำเภอที่เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางจังหวัด เช่น ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นต้น ...

                                               

รายการธงในประเทศไทย

หมายเหตุ ธงเหล่านี้มีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีแดงเข้ม และมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ เป็นธงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่หน่วยตำรวจต่างๆ 13 หน่วย โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยฯ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยพระองค์เอง มีลักษณะของธงและส่วนประกอบต่างๆของธงเช่นเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหาร แต่ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522

                                               

ภาษาในประเทศไทย

​ ภาษาในประเทศไทย มีผู้พูดหลายภาษาด้วยกัน โดยภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากสุดควบคู่เป็นภาษาราชการ นอกจากนั้นยังมีภาษาถิ่นย่อย และภาษาอื่น ๆ อีกหลายตระกูลภาษา โดยรวม มีผู้ใช้ภาษาราว 74 ภาษาในประเทศไทย สำหรับภาษาตระกูลไทยนั้น ยังมีภาษาถิ่นย่อยหลัก เช่น ภาษาไทยภาคกลาง รวมภาษาไทยโคราช, ภาษาไทยถิ่นใต้, ไทยอีสาน หรือ คำเมือง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีภาษาจีนอีกหลายถิ่นย่อย เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนกลาง จีนแคะ ภาษาจีนกวางตุ้ง

                                               

รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย มีการกำหนดหมายเลขทางหลวงตามภูมิภาค ซึ่งแบ่งโดยกรมทางหลวง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจะใช้หมายเลขตัวแรกในการบอกภาคที่ตั้งของเส้นทาง สำหรับบทความ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย จะจำแนกตามระบบหมายเลขทางหลวง ดังนี้ หมวดที่ขึ้นต้นด้วย 1 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมวดที่ขึ้นต้นด้วย 4 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคใต้ บางส่วนในภาคกลาง และภาคตะวันตก หมวดที่ขึ้นต้นด้วย 2 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนในภาคเหนือ และภาคกลาง หมวดที่ขึ้นต้นด้วย 3 สำหรับทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ใ ...

                                               

รายชื่อเทศบาลในประเทศไทย

                                               

รายชื่อห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย

รายชื่อห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย หน้านี้เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อห้างสรรพสินค้า ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 8.000 ตารางเมตรขึ้นไปในประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยเรียงตามจังหวัดดังนี้:

                                               

โทษประหารชีวิตในประเทศไทย

เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตผู้ใดแล้ว ศาลที่เป็นเจ้าของคดีจะได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ส่งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำในท้องที่ที่ศาลนั้นตั้งอยู่ หมายจะระบุถึงชื่อโจทก์ จำเลย ฐานความผิด จำเลยต้องโทษตามบทกฎหมายใด มาตราใด พร้อมคำสั่งว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ให้ประหารชีวิตจำเลย เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำได้รับหมายดังกล่าวแล้ว จะนำนักโทษไปประหารชีวิตในทันทีไม่ได้ ต้องรอให้ครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษาตามมาตรา 262 ถ้านักโทษหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องได้ยี่นฎีกาขอ พระราชทานอภัยโทษ และทรงยกเรื่องราวมาก่อนครบ 60 วัน ก็ดำเนินการประหารชีวิตได้ ในทา ...

                                               

ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)

ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2553 ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง คือ รัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. การปกครองส่วนท้องถิ ...

                                               

ทางด่วนในประเทศไทย

ทางด่วนในประเทศไทย เป็นถนนที่เก็บค่าผ่านทาง มีการควบคุมจุดเข้าออกของรถยนต์ แบ่งออกเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำกับดูแลโดยกรมทางหลวง และทางพิเศษที่กำกับดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันทางด่วนที่เปิดใช้งานมีทั้งหมด 10 เส้นทาง เป็นทางพิเศษ 7 เส้นทาง ทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง นอกจากนี้ยังมี ทางยกระดับอุตราภิมุข เป็นทางหลวงที่มีลักษณะเป็นทางด่วน โดยบางช่วงเป็นทางหลวงแผ่นดิน บางช่วงเป็นทางหลวงสัมปทาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด ตามลำดับ

                                               

เขตการปกครองของประเทศไทย

เขตการปกครองของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

                                               

สถานีย่อย: ประเทศไทย

                                               

ที่สุดในประเทศไทย

พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 70 ปี 127 วัน พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่พระราชสมภพในต่างประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระราชสมภพ ณ สาธารณรัฐไวมาร์​ พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษามากที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ขณะมีพระชนมพรรษา 64 พรรษา พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด คือ สมเด็จพระเจ้าทองลัน 7 วัน พระมหากษัตริย์ไทย​พระองค์แรก คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ขึ้นทรงราชย์เมื่อ พ.ศ. 1792 พระ ...

                                               

นโยบายการขอรับลงตราของประเทศไทย

ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องถือวีซ่าที่ออกโดยคณะผู้แทนทางการทูตไทย เว้นแต่เข้าข่ายได้รับยกเว้นวีซ่าหรือเป็นประเทศที่สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้ ปัจจุบันประเทศไทยทำความตกลงทวิภาคียกเว้นวีซ่าเพื่อให้สิทธิยกเว้นวีซ่ากับคนชาติของ 56 ประเทศ ประเทศในซีกโลกตะวันตกส่วนมากได้รับยกเว้นวีซ่า อย่างไรก็ดีประเทศทางตะวันออกบางส่วนของสหภาพยุโรปเช่นลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย บัลแกเรีย มอลตาและไซปรัสจะต้องมีวีซ่า แต่วีซ่าดังกล่าวสามารถขอได้เมื่อเดินทางมาถึง ในจุดเข้าเมืองที่กำหนดไว้ ซึ่งมีประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย​ล่าสุดเมื่อปี 2562 ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การรีเซ็ตเวลาสำหรับการยกเว้นวีซ่าโดยกา ...

                                               

มาตราการตวงของไทย

มาตราการตวงของไทย สมัยก่อนเรานิยมใช้การตวงโดยใช้กะลามะพร้าว ใช้ถัง ใช้กระบุงสานจากไม้ไผ่ ในการหาปริมาณของสิ่งของที่เป็นของแห้ง ซึ่งอาจมีขนาดที่ไม่แน่นอน เมื่อการค้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก จนต้องตั้งกระทรวงเกษตรพณิชยการขึ้นมาในรัชกาลที่ 6 จัดการการค้าขายโดยเฉพาะ และกำหนดวิธีการชั่งตวงวัดขึ้นให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่เป็นอุปสรรดในการค้าขายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2466 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด ขึ้นมาเพื่อกำหนดการตวงขึ้นใช้ร่วมกัน มาตราที่ 13 มูลจำนวนหน่วยแห่งความจุสำหรับวัตถุเหลวฟาวัตถุแห้งนั้น ให้เป็น ลิตร คือ ขนาดโวลูมของน้ำบริสุทธิ ปราศจากอากาศ หนักหนึ่งกิโลกรัมในเวลาที่ค ...

                                               

ประชากรศาสตร์ไทย

บทความว่าด้วย ลักษณะประชากรไทย กล่าวถึง ชนชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สถิติจำนวนประชากรไทยนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งอ้างอิงและวิธีการเก็บข้อมูล แต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราว 66-67 ล้านคน คิดเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจาก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ข้อมูลทังหลาย อาทิ 65.981.659 คน * ตามสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 69.626.000 คน ประมาณการประชากร ณ พ.ศ. 2562 โดยสหประชาชาติ 66.534.850 คน ตามมิเตอร์ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ...